Reilummalle puoluetuelle kannatusta kaikista eduskuntaryhmistä

Tiedote reilummasta puoluetuesta on julkaistu ensimmäisenä Piraattipuolueen sivuilla.

Lakialoite puoluetuen uudistamiseksi on kerännyt kannattajia kaikista kymmenestä eduskuntaryhmästä. Aloitteessa esitetään, että kaikki yli viisi tuhatta ääntä eduskuntavaaleissa keränneet, rekisteröityneet puolueet, olisivat oikeutettuja puoluetukeen, joka jaettaisiin suhteessa kerättyihin ääniin.

”Demokratian keskeinen ominaisuus on mahdollisuus haastaa vallitseva valta – mukaan lukien oma puolueeni. Monien muiden maiden tapaan Suomessakin on perusteltua ulottaa yhteiskunnan tuki vaaleissa menestyneille puolueille niiden äänimäärän suhteessa. Uudistus voidaan toteuttaa valtiontalouden kannalta kustannusneutraalisti niin, että puoluetuen kokonaismäärä ei kasva”, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Oras Tynkkynen perustelee aloitetta.

Edellinen eduskunta ehti jo hyväksyä esityksen puoluetuen ulottamisesta ulkopuolisiin puolueisiin 2011 puoluelain muuttamisen yhteydessä. Tuolloin esitettiin kahden prosentin äänikynnystä puoluetuen maksamiselle. Muutos ei kuitenkaan toteutunut vaalijärjestelmän laajemman muutoksen rauetessa.

Puoluetuen epätasa-arvoisesta jakamisesta Suomea on huomauttaunut mm. ETYJ vuoden 2011 eduskuntavaaleja koskevassa raportissaan. Aloitteen tekijät katsovat, että lakimuutoksen tarjoama, äänimäärään liitetty taloudellinen tuki auttaisi puolueiden toimintakyvyn yhdenvertaistamisen lisäksi myös nostamaan äänestysaktiivisuutta. Parempien resurssien avulla eduskunnan ulkopuoliset puolueet pystyisivät myös nykyistä paremmin tuomaan uusia ideoita ja näkemyksiä poliittiseen keskusteluun.

”Tukiessaan ainoastaan eduskuntapuolueiden toimintaa, nykyinen järjestelmä on tavoitteidensa irvikuva. Puoluetukien olemassaoloa perustellaan demokraattisen vaikuttamisen tasa-arvoistamisella ja siksi niitä tulisi myös jakaa oikeudenmukaisesti.”, kiteyttää Helsingin Piraattien puheenjohtaja Raoul Plommer.

Piraattipuolueen ehdotuksen pohjalta jätetty kansanedustajien lakialoite on kansanedustajien allekirjoitettavissa 24.2. saakka, jonka jälkeen se jätetään eduskunnalle käsiteltäväksi. Puoluetukimuutokselle on avattu kampanjasivu, jossa aloitetta voivat tukea niin kansanedustajaehdokkaat kuin kansalaisetkin.

Kampanja verkossa:
http://reilumpi.puoluetuki.fi

Lisätietoja:

Raoul Plommer
Piraattipuolueen Helsingin piiriyhdistyksen puheenjohtaja
+358 44 5810005

Tapani Karvinen
Piraattipuolueen puheenjohtaja
+358 45 3102344

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *