Ryhmäpuheenvuoro säännöllisen valtiopäivätoiminnan 150-vuotisjuhlaistunnossa

Arvoisa puhemies

Vuonna 1863 valtiopäivät kutsuttiin koolle osin siksi, että valtio tarvitsi lisää varoja yhteiskunnan kehittämiseen. Valtion nyt velkaantuessa huolestuttavaa tahtia voi todeta, että tämä tarve ei ole 150 vuodessa valitettavasti hävinnyt mihinkään.

Vuosi oli kuitenkin ennen kaikkea tärkeä kansanvallan merkkipaalu. Keisari Aleksanteri II sanoi pysyvänsä “lujana niissä perustuslaillisesti rajoitetun monarkian periaatteissa, jotka ovat Suomen kansan vakaumuksen mukaisia ja juurtuneet maan lakeihin ja instituutioihin”.

Suomalainen kansanvalta on kehittynyt 150 vuodessa merkittävästi. Vihreät haluaa kehittää kansanvaltaa edelleen.

Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Valtiopäiville kokoontuneella eduskunnalla valta on vain lainassa. Kansalaiset ansaitsevat kansanvallassa vahvemman roolin.

Vaalijärjestelmän suhteellisuutta voidaan parantaa, kansanäänestyksiä järjestää enemmän ja äänioikeuden ikärajaa laskea. Valiokuntien kokouksia voidaan lähettää suorana verkossa, hallituksen selontekoluonnokset julkistaa ja lähidemokratiaa kunnissa vahvistaa. Vaalikampanjoiden koolle voidaan asettaa katto ja päättäjien sidonnaisuudet avata.

Arvoisa puhemies
Ärade talman
Árvvus adnon ságadoalli
Уважаемый председатель

Suomessa puhutaan lukemattomia kieliä. Joidenkin mielestä se on rasite; Vihreiden mielestä se on rikkaus.

Venäjä on suomen ja ruotsin jälkeen maamme ylivoimaisesti puhutuin äidinkieli. Venäjän kieltä tarvitaan elinkeinoelämässä ja arkisessa kanssakäymisessä jo nyt paljon – ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Siksi eduskunnan juhlapäätös edistää venäjän opetusta on viisas.

Venäjä on maantieteellisesti läheisin naapurimme. Joidenkin mielestä se on uhka; Vihreiden mielestä se kannattaa nähdä mahdollisuutena.

Valtiopäivien päättäjäispuheessa 1863 keisari totesi: “Venäjä tarjoaa Suomen asukkaille laajan alan kauppaa ja teollisuutta varten”. Tämä ei ole 150 vuodessa muuttunut.

Maidemme yhteinen kansanvallan juhlavuosi on hyvä hetki vahvistaa demokratiaa niin Suomessa kuin Venäjällä. Yritykset heikentää kansalaisten perusoikeuksia kuten sananvapautta on päättäväisesti torjuttava.

Kansanvallasta tinkimällä ei taata vakautta, vaan pikemminkin heikennetään sitä. Perusoikeuksia loukkaamalla ei turvata kansallista yhtenäisyyttä, vaan horjutetaan kansalaisten uskoa valtiovallan oikeutukseen.

Pieni Suomi on menestynyt kansanvallan ansiosta. Myös demokraattinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava Venäjä on kaikkien etu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *