Seksialan työntekijöiden rekisteröimishakemus lojunut virkailijoiden käsissä jo kolme vuotta: Toteutuuko yhdistymisvapaus Suomessa?

tiedote 16.12.2005

Kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr.) jättää tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen seksialan työntekijöiden järjestäytymisoikeuden toteutumisesta. Kysymys on ajoitettu merkkipäivään: tänään nimittäin tulee kuluneeksi kolme vuotta siitä, kun Seksialan Liitto SALLI jätti Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) perusilmoituksen yhdistyksen rekisteröimiseksi.

SALLIn tarkoituksena on edistää seksialalla työskentelevien ihmisoikeuksia ja hyvinvointia, ehkäistä seksialaan liittyviä ongelmia ja haittoja sekä ehkäistä seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa. Seksiala käsitteenä kattaa lakien mukaan harjoitettavan työn ja yritystoiminnan.

Seksialalla toimivien on vaikea saada neuvontaa ja oikeusapua omaan työhönsä liittyvissä kysymyksissä. SALLIn yhtenä keskeisenä toimintamuotona on antaa neuvontaa veroista, kirjanpidosta ja muista lakiin liittyvistä kysymyksistä. On tärkeää, että seksialan työntekijät ovat tietoisia omista laillisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Alalla työskentelevien on myös voitava paremmin itse vaikuttaa omiin työskentelyolosuhteisiinsa.

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus, johon sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua yhdistykseen sekä osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. Yhdistyksen rekisteröinnin kaltaisen yksinkertaisen toimenpiteen ei pitäisi kestää vuosikausia. Viivyttely antaa aihetta epäillä, ettei yhdistymisvapaus toteudu Suomessa ainakaan seksityöntekijöille.

– Me voimme olla eri mieltä prostituutiosta. Me voimme olla eri mieltä parhaista tavoista ehkäistä seksialaan liittyviä ongelmia ja väärinkäytöksiä. Yhdestä asiasta pitäisi kuitenkin vallita selvä yksimielisyys: 2000-luvun Suomessa ei voida mielivaltaisesti estää kansalaisten oikeutta järjestyä. Yhdistymisvapaus on kirjattu perustuslakiin, ja sen toteutuminen on turvattava kaikille – myös seksialan työntekijöille, Oras Tynkkynen painottaa.

– Olemme Suomessa huolissamme Venäjän yrityksistä tukahduttaa vapaata kansalaisyhteiskuntaa. Johdonmukaisuuden nimissä meidän on pidettävä kynsin ja hampain kiinni yhdistymisvapaudesta täällä kotimaassa myös ja erityisesti silloin, kun järjestäytymässä ovat vallitsevia käsityksiä haastavat ihmiset, Tynkkynen jatkaa.

PRH on pyytänyt SALLIa muuttamaan nimensä, sillä yhdistysrekisterissä oli jo Salli ry -niminen järjestö. Seksialan Liitto SALLIn käsityksen mukaan yhdistyksen nimelle ei ole laillista estettä, sillä Salli ry tarjoutui muuttamaan oman nimensä. Lyhenne SALLI on myös käytännössä vakiintunut.

LISÄTIETOJA
kansanedustaja Oras Tynkkynen
SALLIn puheenjohtaja Johanna Sirkiä, 040 510 2114, johanna.sirkia (at) salli.org
SALLIn varapuheenjohtaja Anna Kontula, 050 342 9928, anna.kontula (at) salli.org

> SALLIn tiedote 17.1.2006
> SALLIn selvitys yhdistyksen rekisteröinnin vaiheista 2002-2005
> SALLIn avoin kirje yhdistysrekisterijohtaja Helmiselle