Sinnemäki ja Tynkkynen juomapulloista ja -tölkeistä: Palautuspullojärjestelmä uhkaa rapautua

tiedote 22.9.2004

Vihreiden kansanedustajat Anni Sinnemäki ja Oras Tynkkynen varoittavat, että eduskunnan tänään hyväksymä laki juomapakkauksista uhkaa rapauttaa Suomen palautuspullojärjestelmän. Uudistus suosii materiaalina hyödynnettäviä pakkauksia uudelleen täytettävien pullojen kustannuksella.

“Elinkaarianalyysin perusteella täytettävät pullot ovat kokonaisuutena ympäristön kannalta tölkkejä parempia. Ero on erityisen selvä ilmastoa lämmittävissä päästöissä. Täyttöpulloihin perustuvan järjestelmän heikentäminen siis lisää ympäristökuormitusta. Pahimmillaan maailman parhaimpiin kuuluva ja kansan laajasti tukema pakkausjärjestelmä saattaa vaarantua”, Tynkkynen arvioi.

Sinnemäki esitti tänään lain muuttamista niin, että materiaalina hyödynnettävistä pakkauksista olisi peritty 8,5 sentin suuruinen vero litraa kohti. Vero olisi kannustanut kuluttajia edelleen suosimaan täytettäviä muovi- ja lasipulloja. Myös hallituksen esityksen pohjalla olleessa valtiovarainministeriön työryhmän selvityksessä esitettiin samansuuruista veroa.

“Tölkkivero on ekologisesti perusteltu eikä se haittaa kilpailua. Palautusjärjestelmän syrjivyys on pyritty poistamaan jo aiemmin jätelain uudistuksella”, Sinnemäki muistuttaa.

“Hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan edistämään ekologista verouudistusta. Tähän mennessä se ei ole kuitenkaan tehnyt kerrassaan mitään – ja nyt hyväksytyllä lailla se päinvastoin keventää ympäristön kuormittamisen verotusta. Hallitus toimii jälleen omien tavoitteittensa vastaisesti”, Sinnemäki jatkaa.

Täyttöpullojärjestelmän mahdollisesti heikentyessä Sinnemäki ja Tynkkynen pitävät entistäkin tärkeämpänä, että kuluttajat palauttavat pakkaukset hyödynnettäviksi. Pullojen ja tölkkien palautusastetta voisi nostaa pantteja korottamalla ja ulottamalla ne koskemaan myös laivoilta maahan tuotavia juomia.

Tynkkysen nestepakkauksista laatima tiivis muistio toimitetaan pyynnöstä toimittajille.

Lisätietoja
Anni Sinnemäki, 050 511 3166, etunimi.sukunimi (at) eduskunta.fi
Oras Tynkkynen