Valtuustoaloite täydennysrakentamisen mahdollisuuksien kartoittamisesta

Täydennysrakentaminen on todettu monin tavoin kannattavaksi. Se hyödyntää olemassa olevaa yhdyskunta-rakennetta, säästää investointeja kunnallistekniikkaan, vähentää liikenteen ympäristöhaittoja, helpottaa joukkoliikenteen järjestämistä sekä tukee olemassa olevaa palvelutarjontaa.

Täydennysrakentamisen päähuomio on keskittynyt kaupunkirakenteen keskellä tyhjillään tai vajaakäytössä olevien alueiden hyödyntämiseen. Kaupungin olisi kuitenkin hyvä selvittää myös muita, vähemmän ilmeisiä vaihtoehtoja. Ratkaisut tuskin tyydyttäisivät kaupungin koko tilatarvetta, mutta helpotusta ne voisivat hyvinkin tarjota. Vapautunutta tilaa voisi hyödyntää rakentamalla esimerkiksi uusia asuntoja, liiketilaa, puistoja tai kevyen liikenteen väyliä.

Tampereellakin on vuosien varrella kertynyt kokemuksia rakennusten korottamisesta. Hyvä esimerkki vanhaa rakennuskantaa ja ympäristöään kunnioittavasta ratkaisusta on Hämeenkadun ja Rautatienkadun kulmassa sijaitsevan rautatievirkamiestalon korottaminen kerroksella.

Anttilan parkkitalon sisäänajoluiskan päälle on suunnitteilla toimistotalo, ja Annalassa Vuokratalosäätiö kaavailee kolmikerroksisten asuintalojen korottamista yhdellä kerroksella. Etenkin ympäristöään matalampien rakennusten korottamista on syytä harkita. Korotuksia suunniteltaessa on syytä huolehtia, että ne istuvat kaupunkikuvaan.

Usein talon rakenteet eivät välttämättä kestä korottamista. Tällöin ullakkokerroksen muuttaminen asuin-käyttöön on astetta kevyempi vaihtoehto. Helsingin kantakaupungissa on ollut vuosia voimassa alueellinen poikkeuslupa, joka on sallinut ullakoiden käyttöönoton. Toisinaan kannattaa myös harkita matalan rakennuksen korvaamista kokonaan uudella, korkeammalla rakennuksella.

Parkkipaikkoihin käytetään yhä huomattavia maa-aloja aivan ydinkeskustassa. Keskusta-alueen arvon noustessa kannattaa miettiä, voisiko parkkipaikkoja ottaa tehokkaampaan käyttöön. Näin voisi tehdä esimerkiksi korvaamalla maanpäällisiä paikkoja maanalaisilla, kerrostamalla paikkoja tai rakentamalla niiden päälle. Vimeksi mainitusta löytyy tuoreita esimerkkejä Etelä-Hervannasta. Centre 1 -hanke esitti puolestaan keskusta-alueelta muutamia kohteita tähän tarkoitukseen.

Kaupungin olisi syytä selvittää, kuinka paljon kerrosalaa voitaisiin saada korottamalla vanhoja rakennuksia, ottamalla parkkipaikkoja rakennuskäyttöön tai muilla vastaavilla tavoilla. Ensisijaisesti tulisi selvittää mahdollisuuksia keskusta-alueella. Selvityksen tulisi kartoittaa tarkoitukseen sopivia kohteita, laskea saavutettava kerrosala ja arvioida hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia täydennys-rakentamiseen rakennuksia korottamalla tai parkkipaikkoja hyödyntämällä etenkin keskusta-alueilla.

Tampereella 12.9.2001

Oras Tynkkynen