Valtuustoaloite terveydenhuollon sähköpostipalvelusta

Terveydenhuollossa sähköposti voi olla kustannustehokas tapa tarjota yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua. Kaupunki voisi ottaa käyttöön osoitteen, johon voisi lähettää omaa terveydentilaa koskevia kysymyksiä. Kysymyksiä tulisi voida jättää myös kaupungin www-sivuilta.

Monenlaisiin terveyspulmiin on hyvä saada opastusta yhdestä osoitteesta. Maallikon ei voi olettaa tietävän, minkä alan asiantuntijan puoleen on kulloinkin syytä kääntyä. Usein eri alat myös nivoutuvat yhteen; asiakas voi tarvita esimerkiksi sekä psykologin, ravintoterapeutin että lääkärin ohjeita.

Sähköpostipalvelusta voi olla lukuisia hyötyjä. Se voi madaltaa kynnystä lähestyä terveydenhuollon ammattilaista ja hakeutua hoitoon. Monissa sairauksissa varhainen hoitoon hakeutuminen parantaa tervehtymisen mahdollisuuksia ja säästää yhteiskunnalle rahaa.

Selvissä tapauksissa voidaan välttyä lääkärikäynniltä. Esimerkiksi Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) selvityksen mukaan yleislääkäri on voinut antaa noin 60 %:iin säätiölle tulleista sähköposti-kysymyksistä vastauksen ilman kehotusta tulla lääkäriin. Lääkärikäyntiä edellyttävissä tapauksissa asiakas voidaan opastaa suoraan oikealle luukulle ja näin säästää jälleen terveydenhuollon voimavaroja.

Palvelun toimiminen laajassa mittakaavassa edellyttää sitä, että viesteihin vastaamiseen varataan tarpeeksi työaikaa. Lisäpanostus palveluun tuonee kuitenkin säästöjä toisaalla.

YTHS:llä on Tampereella jo kahdeksan vuoden kokemus sähköpostipalvelusta. Ensimmäisen vuoden kymmenistä viesteistä palvelun käyttö on kasvanut viime vuoden yli 600 kysymykseen ilman erityistä mainostamista. Kysymyksiin vastaavat parin päivän sisällä lääkäri, psykologi ja hammaslääkäri. Lääkärille on varattu sähköpostipalveluun työaikaa kaksi tuntia viikossa. Asiakkaiden palaute on ollut myönteistä.

YTHS:llä on myös valtakunnallinen verkkolääkäripalvelu. Rovaniemen kaupungilla on puolestaan vastaavanlainen verkkohoitaja.

Sähköpostipalvelu sopisi hyvin eTampere-hankkeen osaksi. Palvelu olisi kaupunkilaisten selvän enemmistön saatavilla, sillä jo 2/3:lla tamperelaisista on sähköpostiosoite. Kaupungille on kertynyt kokemuksia kansalaiskioskista, jossa virkahenkilöt vastaavat kansalaisten yleisiin, kaupungin toimintaa koskeviin kysymyksiin.

Yksi mahdollinen palveluun liittyvä ongelma on tietoturva. Monissa olemassa olevissa palveluissa käyttäjälle tehdään selväksi, että tiedon lähettämiseen internetissä liittyy aina tietty riski. Tällöin käyttäjä voi arvioida, mitä tietoja hän haluaa itsestään lähettää.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunki alkaa tarjota terveydenhuolto-opastusta sähköpostitse.

Tampereella 13.2.2002

Oras Tynkkynen
Riitta Koskinen
Hanna Tainio