De gröna kandidaterna i Åbo: “Feminism gynnar alla”.

Pressmeddelande 9.12.2006

De gröna riksdagsvalskandidaterna Janina Andersson, Sini Terävä, Ville Niinistö och Oras Tynkkynen talar om feminism lördagen den 9.12 under De gröna ungas och studerandes förbunds ViNO:s fest i Åbo. Festen utgör en del av ViNO:s valturné, som körde igång i Joensuu för en vecka sedan. I sina tal åberopar kandidaterna ett mer jämställt samhälle.

“Alla tal om Finland som ett modelland för jämställdhet är tyvärr tomma ord. Jämställdhet har inte uppnåtts ifall glastaket hindrar kvinnor från att avancera i arbetslivet, ifall kvinnor upplever stort tryck på grund av sitt utseende, ifall våld inom parförhållanden drabbar var femte kvinna och ifall unga kvinnor tvingas in i en ond cirkel av snuttarbete,” konstaterar ViNO:s viceordförande Sini Terävä. “Det faktum, att den typiske riksdagsledamoten fortfarande är en medelålders heteroman talar också sitt dystra språk. Detta land behöver feminism!” fortsätter Terävä.

Den gröna feminismen innebär inte endast att värna om kvinnors rättigheter. “Könsrollerna som samhället utformat får även män att känna sig obekväma, och bidrar bland annat till att män i vårnadstvister har svårt att få barnens vårdnad,” påminner riksdagsledamot Janina Andersson. “Det är absurt att unga kvinnor sätts i snuttarbete på grund av att arbetsgivarna är rädda för kostnaderna som ett föräldraskap skulle innebära. De unga männen utgör däremot en av dem mest stressade och övertidsarbetande samhällsgrupperna. Att få ett barn berör ändå båda föräldrarna,” tillägger De grönas viceordförande Ville Niinistö. De gröna kräver att föräldraskapskostnaderna delas jämnt mellan samtliga arbetsgivare och att man förstärker faderskapet.

Den gröna feminismen inbegriper även förbättrandet av de sexuella minoriteternas ställning, exempelvis gällande adoption. “Det är otroligt att man samtidigt som man talar för familjevärden och barnens välbefinnande ändå vill hindra par av samma kön från att få barn. Är det inte med tanke på barnets välbefinnande bäst att föräldrarna älskar barnet, oavsett kön?” frågar riksdagsledamot Oras Tynkkynen.

För tilläggsinformation:
Sini Terävä, 040 755 6921
Janina Andersson, 050 511 3040
Ville Niinistö, 041 465 7595
Oras Tynkkynen, 050 512 1584