Turun Sanomat: Venäjä ei ole vihreille mörkö

Vasemmistoliiton eurovaaliehdokas Erno Välimäki puolusti (TS 13.3.) luvan myöntämistä Fennovoiman ydinvoimalahankkeelle. Perusteluna hän käytti sitä, että edellisen eduskunnan enemmistö myönsi aiemmin luvan toisenlaiselle saman yhtiön hankkeelle.

Ydinvoimalan rakentaminen on harvinaisen painava päätös. Siksi Suomen ydinenergialaki säätää hallitukselle ja eduskunnalle vastuun arvioida sitä, onko ydinlaitoksen rakentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Periaateluvan täydentämistä laki ei tunne. Esimerkiksi Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ja hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää katsovat, että kyse on uudesta periaatepäätöksestä.

Vastuu päätöksen asianmukaisesta käsittelystä kuuluu kulloisellekin eduskunnalle, eikä sitä voi ulkoistaa edeltäjille. Tuoreiden kyselyiden mukaan suomalaisten selkeä enemmistö vastustaa edelleen uusien ydinvoimaloiden rakentamista.

Fennovoiman aiempaa hanketta perusteltiin teollisuuden tarpeilla. Sittemmin teollisuusyritys toisensa jälkeen on jättäytynyt hankkeesta. Nykyisin Fennovoima on valtaosin julkisen sektorin toimijoiden – kunnallisten energiayhtiöiden ja venäläisen valtionyhtiön – omistama.

Fennovoiman hanketta kaupattiin eduskunnalle tarpeella vähentää riippuvuutta Venäjästä. Nyt voimalan rakentaminen päinvastoin kasvattaisi riippuvuutta Putinin hallinnosta.

Venäläinen Rosatom toimittaa voimalan, rahoittaa siitä ison osan ja on väläyttänyt omistusosuuden nostamista liki puoleen. Valtiovallalla näyttää olevan niukanlaisesti keinoja varmistaa, että voimalan enemmistöomistus pysyisi periaatepäätöksen jälkeen kotimaisissa käsissä.

Rosatom on läheisissä kytköksissä Venäjän valtion ylimpään johtoon. Kyseessä on yhtiöitetty entinen ydinenergiaministeriö, jota johtaa Venäjän entinen pääministeri. Yhtiön hallintoneuvoston nimittää presidentti Putin, ja siinä istuu muun muassa maan energiaministeri.

Vihreät esitti vuonna 2010, miten sähkön tuontiriippuvuudesta voidaan irtautua kotimaisella ja uusiutuvalla energiaratkaisulla. Se perustuisi suomalaisiin raaka-aineisiin, sen toimittajiksi olisi tarjolla suomalaisia yrityksiä ja se työllistäisi Suomessa.Venäjä ei ole vihreille mörkö. Naiivi ei kuitenkaan kannata olla.

Suomen ei tarvitse rakentaa merkittävää osaa maamme energiahuollosta riippuvaiseksi Venäjän valtion johdosta pitkälle tulevaisuuteen. Sen sijaan voimme satsata muiden Pohjoismaiden tavoin kotimaiseen, uusiutuvaan energiaan.

Oras Tynkkynen
kansanedustaja (vihr), Tampere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *