Tynkkynen OECD:n tuoreista suosituksista: Ympäristöpolitiikan vahvistaminen otettava hallituksen työlistalle

OECD on tänään julkistanut arvionsa Suomen ympäristöpolitiikasta. Maaraportissa tunnustetaan viime vuosien edistys, mutta myös tunnistetaan useita ongelmia. Isoimmiksi haasteiksi OECD nostaa energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisen sekä päästötavoitteiden saavuttamisen.

”OECD vaatii aivan oikein Suomea tehostamaan selvästi ympäristöpolitiikkaa: talous- ja ympäristöpolitiikka on nivottava vahvemmin yhteen, ympäristön tuhoamiseen kannustavia tukiaisia karsittava ja ekologista verouudistusta vauhditettava. Hallituksen on otettava OECD:n suositukset pikaisesti työlistalle”, kommentoi Vihreiden varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen.

Monet OECD:n tämänpäiväisistä suosituksista ovat sellaisia, joita Vihreät on ajanut vuosikaudet. OECD tukee mm. yhdyskuntasuunnittelun vahvistamista, tienkäyttömaksujen käyttöönottoa ja jäteveron laajentamista yksityisille kaatopaikoille. Samoin esimerkiksi maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen ja kehitysyhteistyömäärärahojen lisääminen ovat olleet Vihreiden vaatimuslistalla pitkään.

Ympäristöpolitiikassa ei Tynkkysen mielestä tarvita niinkään lisää vaan parempaa ohjausta. Nykyiset verot ja muut ohjauskeinot on muokattava älykkäämmiksi ja kestävää kehitystä tukeviksi.

”Esimerkiksi työmatkavähennys on pikaisesti uudistettava tukemaan kestävää liikkumista ja autoilun verotuksen päästöporrastusta kiristettävä. Myös kiinteistövero ja kunnissa pysäköintimaksut on porrastettava päästöjen perusteella. Samalla tulee selvittää mahdollisuus progressiivisiin ympäristöveroihin, esimerkiksi asteittain kulutuksen mukaan nousevaan sähköveroon”, Tynkkynen esittää.

Suomen ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta arvioiva raportti.

Lisätietoja:

Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *