Tynkkynen ryhmäpuheenvuorossa Kööpenhamina-tiedonannosta: Suomen ja EU:n kiritettävä maailmaa ilmastotalkoisiin

Kööpenhaminan ilmastokokouksen suurin haaste on sopia reilusta tavasta jakaa päästövelvoitteet maailman maiden kesken. Kaikkien keskeisten osapuolten – niin teollisuus- kuin kehitysmaiden – on parannettava Kööpenhaminassa tarjouksiaan päästörajoituksista.

– Neuvotteluissa ollaan kuin herrasmiehet ovella: ”Teidän jälkeenne”, ”ei kun menkää Te toki ensin”. Umpikujasta voidaan päästä vain sillä, että kaikki liikkuvat yhtä aikaa, kansanedustaja Oras Tynkkynen arvioi Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa hallituksen Kööpenhamina-tiedonannon lähetekeskusteluun.

EU on valmis tiukentamaan päästövähennystavoitetta 20:stä 30 prosenttiin, jos kaikki merkittävät maat sitoutuvat riittävän tiukkoihin tavoitteisiin. Hallitus linjaa tiedonannossaan, että EU:n on viestittävä Kööpenhaminaan vahvasti tästä valmiudestaan. Vihreiden mielestä 30 prosentin päästövähennystä voi pitää ilmastokriisin välttämisen kannalta pikemminkin ala- kuin ylärajana.

– Suomen on varauduttava kansallisesti päästötavoitteen tiukkenemiseen hyvissä ajoin. Tämä edellyttää tehokkaita toimia kaikilla sektoreilla. Mm. bioenergian syöttötariffeissa, korjausrakentamisen energianormeissa ja tienkäyttömaksuissa on edettävä ripeästi, Tynkkynen esitti.

EU-johtajien tulee viedä Kööpenhaminaan rakentavaa viestiä myös rahoituksesta. Riittävän taloudellisen tuen kanavoiminen ilmastotyöhön kehitysmaissa on sekä reilua että järkevää.

Suomi tai EU eivät voi yksin ratkaista ilmastonmuutosta. Siihen tarvitaan globaalit ilmastotalkoot. Vaikka monien tavoitteissa on yhä kirimisen varaa, kaikki teollisuusmaat ovat selvästi sitoutuneet talkoisiin. Myös tärkeimmät kehitysmaat ovat tehneet lupaavia esityksiä päästöjen rajoittamisesta.

– Maailman maat ovat valmiita toimimaan, mutta vain yhdessä. Vahva, juridisesti sitova sopimus takaa sen, etteivät jotkut jää katsomaan sivusta, kun toiset puurtavat talkoissa, Tynkkynen muistutti.

– Suomen ja EU:n on oltava valmis kirittämään muu maailma kohti kattavia, kunnianhimoisia ja reiluja ilmastotalkoita. Suomi ja Eurooppa voivat näyttää tietä, Tynkkynen jatkoi.

Puhe kokonaisuudessaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *