Tynkkynen Vihreiden valtuuskunnassa: Maaseudun autoilijan kannattaa äänestää Vihreitä

Vihreiden varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen purki puheessaan Vihreälle valtuuskunnalle myyttejä vihreydestä. Vihreiden kannatus on perinteisesti ollut suurinta kaupungeissa, vaikka maaseudulla asuu paljon ihmisiä, jotka jakavat vihreät tavoitteet.

Tynkkynen eritteli kolme sitkeästi elävää myyttiä, joiden takia Vihreitä usein vierastetaan maaseudulla. Niiden mukaan Vihreät haluaisi ajaa ihmiset maalta kaupunkeihin, tahtoisi asuttaa kaikki suomalaiset betonikerrostaloihin ja haluaisi kurittaa autoilijoita syrjäseuduilla.

– Sanotaan tämä siis selvästi: Vihreiden mielestä maaseudulla saa asua nyt ja maaseudulla saa asua myös tulevaisuudessa, Tynkkynen painotti valtuuskunnalle.

– Kuitenkin jos monet ihmiset joka tapauksessa päättävät muuttaa maalta kaupunkeihin, heillä pitää olla mahdollisuus kohtuuhintaisiin asuntoihin kestävästi osana eheää yhdyskuntarakennetta, Tynkkynen sanoi.

Betonimyyttikään ei pidä paikkaansa, sillä vihreissä kaupungeissa asutaan nykyistä useammin puisissa rakennuksissa, niin kerros- kuin rivitaloissakin. Tehokas rakentaminen voi olla myös matalaa ja ihmisläheistä.

Isossa osassa Suomea autoja tarvitaan liikkumiseen. Vihreät haluaa kuitenkin muuttaa autoilun nykyistä vihreämmäksi. Vihreiden esittämät paikannukseen perustuvat maksut keventäisivät autoilun veroja siellä, missä omaa autoa on käytännössä pakko käyttää. Nykyinen autovero voitaisiin poistaa kokonaan ja polttoaineveroja voitaisiin alentaa. Tienkäyttömaksut voitaisiin porrastaa niin, että maksut olisivat korkeimpia suurissa kaupungeissa ruuhka-aikaan ja alimpia siellä, missä ruuhkia ei ole.

– Maaseudun autoilijan siis kannattaa äänestää Vihreitä, Tynkkynen tiivisti.

Tynkkynen hahmotteli puheessaan myös, millaista on hyvä vihreä aluepolitiikka. Aluepolitiikka voi monen mielessä yhdistyä siltarumpupolitikointiin, mutta Tynkkysen mukaan aluepolitiikan voi nähdä myös toisin.

Pohjimmiltaan on kyse siitä, että ihmiset toivovat voivansa elää ja menestyä omalla kotiseudulla myös tulevaisuudessa. Vihreällä politiikalla on tässä suomalaisille annettavaa.

– Me emme kannata vanhakantaista aluepolitiikkaa, mutta olemme tukeneet valtion erityistoimien kohdentamista rakennemuutoksesta kärsiville alueille. Fiksu aluepolitiikka perustuu alueiden omiin vahvuuksiin ja kestävään kehitykseen. Meidän on rakennettava oma, historian painolastista vapaa vihreä aluepolitiikka, Tynkkynen sanoi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *