Valtuustoaloite työmatkaliikenteen ohjaamisesta

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja noin 15 000 työntekijällään. Se, miten nämä työntekijät kulkevat päivittäiset työmatkansa, vaikuttaa olennaisesti liikenteeseen Tampereella – ja sitä kautta mm. talouteen, viihtyvyyteen ja ympäristöön.

Työmatkaliikenteen ohjaaminen perustuu yksinkertaiseen ajatukseen: työnantaja voi vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden liikkumistottumuksiin. Työpaikkojen liikennesuunnitelmien laadinta mainitaankin kansallisessa ilmastostrategiassa yhtenä päästöjenvähentämiskeinona. Ohjaaminen istuu myös kaupungin strategiaan, jossa tavoitellaan mm. liikenteen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Ohjaamisesta on kokemuksia useissa Euroopan maissa. Esimerkiksi Heathrow’n lentokentän liikennesuunnitelma koskee 56 000:ta työntekijää. Tanskalaisen Århusin kunnan kokeilussa työntekijät, joille tarjottiin joukkoliikennelippu ja polkupyörä, vähensivät automatkojaan puolella. Suomessa konseptia ovat soveltaneet mm. F-Secure, Tapiola ja Sonera.

Työmatkaliikenteen ohjaamisesta on lukuisia hyötyjä sekä työnantajalle, työntekijöille että kaupunkilaisille. Nykyään vain joka kolmas suomalainen liikkuu terveyden kannalta riittävästi. Kävely ja pyöräily kohentavat työntekijöiden kuntoa ja ennaltaehkäisevät terveysongelmia, mikä tuo taloudellisia säästöjä kaupungille. Päästöjen vähentäminen kohentaa ympäristön tilaa, ja kestävään liikkumiseen kannustavat toimet voivat myös parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä.

Työmatkaliikenteen ohjausjärjestelmä toimii parhaiten, kun se sitouttaa työpaikan johdon ja koostuu useista toisiaan täydentävistä keinoista – kannustimista ja rajoitteista, taloudellisista ja ei-taloudellisista keinoista. Se kannattaa suunnitella aktiivisessa yhteistyössä työntekijöiden kanssa ja ottamalla kunkin työpaikan erityisolosuhteet huomioon. Hyvä järjestelmä on myös monivuotinen.

Järjestelmä voi sisältää esimerkiksi seuraavia keinoja: tilannekartoitus; mielipidekysely työntekijöille; työsuhdepyörien ja -bussilippujen tarjoaminen; videokonferenssien käytön ja etätyön edistäminen; pyöräparkin ja suihkujen järjestäminen työpaikoille; autojen yhteiskäytöstä tiedottaminen; sekä kimppakyytirinki verkossa.

Kaupunki voi aloittaa kokeiluluontoisesti laatimalla työmatkaliikenteen ohjausjärjestelmän valituille työpaikoille. Jos kokeilun tulokset antavat siihen aihetta, hanke voidaan laajentaa kattamaan kaikki työntekijät. Parhaassa tapauksessa kaupungilla voisi olla laaja työmatkaliikenteen ohjaussuunnitelma, joka sisältäisi keinoja rohkaista ohjaamista myös yksityisellä sektorilla.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunki toteuttaa työmatkaliikenteen ohjausjärjestelmän valituilla työpaikoilla.

Tampereella 4.9.2002

Oras Tynkkynen
Pia Viitanen