Työtä ja hyvinvointia vihreästä taloudesta

Pirkanmaan Vihreä Liitto ry
Kannanotto

Ympäristöä säästävien ratkaisujen markkinat kasvavat maailmalla kovaa vauhtia, noin seitsemän prosenttia vuodessa. Pirkanmaan Vihreät katsoo, että alueen kunnilla on mainiot mahdollisuudet luoda vihreästä taloudesta uutta työtä ja hyvinvointia.

Vihreällä taloudella tarkoitetaan tuotteita ja palveluita, jotka kuormittavat ympäristöä vähemmän. Se voi tuoda töitä yrityksille kaikille aloilla ja ihmisille kaikista koulutustaustoista.

– Vihreää taloutta on, kun insinööri suunnittelee aurinkopaneeleja, kuski ajaa bussia ja maanviljelijä kasvattaa luomulähiruokaa. Vihreää taloutta on sekin, kun rakennusmies tekee puukerrostaloa, lähikaupan myyjä auttaa ihmisiä selviämään arjesta ilman omaa autoa tai paperitehtaan työntekijä kehittää prosessista energiatehokkaamman, Vihreiden varapuheenjohtaja ja tamperelainen kansanedustaja Oras Tynkkynen kuvailee.

Pirkanmaalla on valtavasti osaamista kestävistä ratkaisuista. Esimerkiksi Metso on maailman johtavia metsäenergiaa hyödyntävien voimaloiden ja Kemira vedenpuhdistuskemikaalien valmistajia.

Yksi lupaava ala on tuulivoima. Eri puolilla Pirkanmaata kartoitetaan parhaillaan 45:tä tuulivoimaan soveltuvaa aluetta.

Keskikokoinen tuulipuisto voi tuoda Suomeen töitä satojen henkilötyövuosien edestä. Tuloina alueelle jää satoja tuhansia euroja vuodessa.

– Tuulivoimalla voidaan tuottaa päästötöntä, uusiutuvaa energiaa myös Pirkanmaalla. Näin voidaan vähentää saastuttavien tuontipolttoaineiden käyttöä ja piristää paikallista taloutta. Voimalat pitää kuitenkin suunnitella ja sijoittaa niin, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle ja paikallisille ihmisille, Valkeakosken vihreiden pj Eeva Gyllengöbel muistuttaa.

Pirkanmaan Vihreät kannustaa tuulivoimayhtiöitä ottamaan paikalliset ihmiset mukaan alusta asti. Näin hankkeiden hyväksyttävyys paranee ja voidaan välttyä pitkältä valituskierteeltä.

– Tuulipuistoja suunnittelevien yritysten kannattaa perustaa tytäryhtiö voimalan paikkakunnalle, jotta yhteisöverot jäävät varmasti hyödyttämään paikallisia asukkaita. Korvauksia maankäytöstä voidaan jakaa myös voimalan ympäristön maanomistajille, ja kuntalaisille voidaan kohdentaa erillinen osakeanti, Valkeakoksen vihreiden pj Eeva Gyllengöbel ehdottaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *