Valtaa asukkaille, kyliin ja kunnanosiin — vihreät teesit lähidemokratiaan

Vihreät vaatii kuntauudistuksen yhteydessä kuntiin lakisääteistä lähidemokratiaa. Kuntauudistusta tarvitaan, mutta se ei saa tarkoittaa palvelujen ja lähiympäristöä koskevan päätöksenteon karkaamista kauas asukkaista.

Vihreille kuntauudistuksen edellytys on se, että päätöksenteon demokraattisuutta lisätään: suuret asiat saadaan kuntayhtymistä valtuustojen päätettäviksi ja arjen lähipalveluista päätetään nykyistä lähempänä, paikallisessa päätöksenteossa.

– Kiertäessäni Suomea törmään ihan perusteltuun pelkoon siitä, että päätöksenteko karkaa liian kauas ja että kyläyhteisöjä uhkaa näivettyminen. Suomalaiset kokevat, että eivät voi vaikuttaa lähiympäristönsä asioihin. Tähän on saatava muutos: kuntien päätöksentekoa on avattava ihmisille ja vietävä valtaa lähemmäs arkea, Ville Niinistö sanoi.

– Esimerkiksi päiväkodeista ja leikkikentistä pitää päättää lähellä, kun taas maankäytöstä tai erikoissairaanhoidosta on järkevää päättää laajempaa kokonaisuutta silmälläpitäen. Molemmille tasoille pitää taata budjettivalta ja päättäjät tulee valita suorilla vaaleilla, Niinistö sanoi.
Ville Niinistö ja varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen esittelivät Vihreiden lähidemokratialinjauksia Pasilan veturitalleilla kaupunkiviljelmillä, jotka ovat esimerkki uudenlaisesta osallistumisesta. Viime aikoina vahvistunut itsenäinen ja kantaaottava liikehdintä syntyy ihmisten halusta vaikuttaa.

Suomi tarvitsee demokratiakoneiston, joka huomioi kansan tahdon ja uudelleen nousseen talkoohengen. Edustuksellisen ja suoran lähidemokratian muodot eivät ole toistensa vaihtoehtoja, vaan molempia tarvitaan.

– Meidän pitää pystyä kuuntelemaan paremmin asukkaiden epävirallisia yhteisöjä sekä luomaan uudenlaisia osallistumisen tapoja, Ville Niinistö sanoi.

– Kansalaisten osallistumista voi vahvistaa monilla keinoilla. Kansanäänestykset, osallistava budjetointi, palveluiden käyttäjien paneelit ja joukkoistaminen verkossa ovat esimerkkejä toimivista työkaluista kunnille, Oras Tynkkynen sanoi.

On huolestuttavaa, että kunnallisvaalien äänestysprosentti on niin alhainen. Kuntapolitiikasta pitää tehdä kiinnostavampaa vahvistamalla vaihtoehtoja ja saamalla asukkaiden ääni aidosti kuuluviin.

– Demokratia kunnissa toteutuu paremmin korvaamalla piilopoliittiset kunnanjohtajat vaaleilla valittavilla, määräaikaisilla pormestareilla. Tämä on vallitseva käytäntö isossa osassa Länsi-Eurooppaa. Tampereella ja Pirkkalassa pormestari on antanut päätöksenteolle kasvot ja parantanut kuntalaisten yhteyttä päätöksentekoon, Oras Tynkkynen sanoi.

Yksi Vihreiden kolmesta kuntavaaliteemasta on avoimuus, johon lähidemokratian kehittäminen voimakkaasti liittyy.

– Avoin ja osallistava päätöksenteko tarkoittaa myös sitä, että kunnista kehitetään ihmisten toiveiden mukaisia. Uskon vakaasti, että päätöksenteossaan ihmiset huomioiva kunta on parempi myös kestävän kehityksen kannalta. Asukkaat haluavat vaikuttaa siihen, että heillä on viihtyisä elinympäristö ja palvelut lähellä. Mukavat kunnat menestyvät myös taloudellisesti paremmin aikana, jolloin työpaikat syntyvät yhä enemmän sinne missä ihmiset viihtyvät, Niinistö sanoi.

Ajatuspaja Visio julkisti tänään raportin Alamaisista Aktiivisiksi tekijöiksi. 7 teesiä lähidemokratiasta 2010-luvun Suomessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *