Valtuusto käsittelee tänään Oras Tynkkysen aloitteita: Vihreä sähkö ja terveyspalvelut etenevät

tiedote 20.11.2002

Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelee tänään kahta kaupunginvaltuutettu Oras Tynkkysen (vihr.) jättämää aloitetta. Molemmat saavat kaupungilta suopean vastaanoton.

Ensimmäisessä aloitteessa ehdotetaan, että kaupungin tulisi selvittää vihreän sähkön käyttöön siirtymistä ja tilata vihreää sähköä esimerkiksi virastotaloon. Aloitteen on allekirjoittanut yhteensä kaupunginvaltuuston enemmistö eli 34 valtuutettua yhtä vaille kaikista valtuustoryhmistä.

Vihreä sähkö on vankassa myötätuulessa ympäri maailmaa. Esimerkiksi Hollannissa vihreää sähköä käyttää 1,2 miljoonaa kotitalousasiakasta. Ruotsissa vihreä sähkö kattaa jo yli 10 % maan sähkönkulutuksesta. Tämä 15 TWh:n määrä on selvästi enemmän kuin Suomeen kaavaillun viidennen ydinvoimalaitosyksikön tuotanto.

Aloitteeseen annetuissa lausunnoissa todetaan, että sähkölaitoksella on myytävänä vihreää sähköä yli kaupungin tarpeen. Sähkölaitoksen johtokunta suosittaakin vihreän sähkön ostamista. (1) Kaupungin imagohyöty vihreään sähköön siirtymisestä saattaisi olla merkittävä. Uusiutuvien energialähteiden edistäminen kuuluu myös sekä kaupungin yleisen että ympäristöstrategian tavoitteisiin. (2)

“Nykyään valtaosa sähkölaitoksen vihreästä sähköstä myydään markkinoille tavallisena sähkönä tavalliseen hintaan. Olisi sekä sähkölaitoksen että kaupungin etu hyödyntää tämä käyttämätön potentiaali ja kattaa koko kaupungin tarve vihreällä sähköllä sopuhintaan”, toteaa Oras Tynkkynen.

Toisen aloitteen Tynkkynen jätti yhdessä Riitta Koskisen (kok.) ja Hanna Tainion (sd.) kanssa. Siinä esitetään, että kaupunki alkaisi tarjota verkossa terveydenhuolto-opastusta. Tällainen järjestelmä on jo käytössä mm. Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöllä (YTHS), Rovaniemellä ja Kuopiossa, ja pääkaupunkiseudullakin valmistellaan vastaavaa hanketta.

Vastaavan ylilääkärin Erkki Lehtomäen vastauksessa todetaan, että tähän asti palvelulle on ollut teknisiä esteitä, mutta ensi vuoden aikana palvelun mahdollistavat tekniset ratkaisut saadaan omalääkäreille ja sairaaloihin. Toisena pulmana Lehtomäki mainitsee verkon puutteellisen tietoturvan. Hän pitää kuitenkin vastauksessaan aloitteen aihetta todella tärkeänä.

“Opastuksen tarjoaminen verkossa loisi kaupunkilaisille matalan kynnyksen palvelupisteen, josta voisi hakea apua terveyspulmiin. Palvelu voisi nopeuttaa oikeaan hoitoon ohjautumista ja tehostaa palveluiden käyttöä, koska joka asiassa ei tarvitsisi mennä lääkärin vastaanotolle. Tietoturvaongelma voidaan ratkaista niin, että käyttäjää varoitetaan mahdollisista riskeistä”, kommentoi Oras Tynkkynen.

(1) “Sähkölaitoksen johtokunta suosittaa, että vihreää sähköä myytäisiin kaupungin kohteisiin osana sähköntoimitusta tai, että vihreää sähköä toimitettaisiin valittuihin kohteisiin kuten esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin.”

(2) ”Kaupunki pyrkii kaikessa toiminnassaan säästämään energiaa ja edistämään uusiutuvan energian käyttöä.”Kaikem paree Tampere – Tampereen tasapainoinen kaupunkistrategia 2001–2012

”Tampereen kaupunki on tehostanut luonnonvarojen ja energian käyttöä sekä suosii uusiutuvaa energiaa omassa toiminnassaan.”Yhteistyöllä ympäristön ykköseksi – ympäristöstrategia