Valtuustoaloite Tampereen ilmastovahdin perustamiseksi

Tampere toteuttaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, ja kaupunkimme on ottanut strategiseksi tavoitteekseen olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030.

Ilmastotavoitteeseen pääseminen vaatii konkreettista tiekarttaa toimenpiteineen sekä tiivistä yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden ja kaupunkilaisten kanssa. Tiekartta on valmistelussa ja tuodaan päätöksentekoon kevään 2020 aikana. Näin laajassa ja kaupungin eri toimintoja läpileikkaavassa hankkeessa tiedolla johtamisen ja viestinnän rooli korostuu. Ilmasto-ohjelma on entistä uskottavampi, jos kuka tahansa voisi seurata sen toteutumista ja päätösten vaikutuksia suhteessa tavoitteeseen mahdollisimman reaaliajassa.

Siksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Tampereen kaupunki perustaa verkossa toimivan ilmastovahtipalvelun, jossa voi seurata Tampereen kaupungin edistymistä kohti hiilineutraalia kaupunkia. Palvelussa voidaan ottaa esimerkkiä verkossa jo toimivista climateview-palvelusta sekä Helsingin kaupungin ilmastovahdista. Lisäksi palvelu tulisi rakentaa vuorovaikutteiseksi siten, että kaupunkilaiset ja yhteisöt voisivat palvelussa kertoa omista ilmastoaloitteistaan ja -teoistaan.

Tampereella 16.12.2019

Jaakko Mustakallio
Kaupunginvaltuutettu

Oras Tynkkynen
Kaupunginvaltuutettu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *