Valtuustoaloite uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta

Ilmastonmuutosta pidetään mahdollisesti vakavimpana uhkana ihmiskunnan tulevaisuudelle. Lämpenemisen rajoittamiseksi siedettävälle tasolle päästöjä on vähennettävä nopeasti ja paljon.

Euroopan unioni on asettanut tavoitteeksi rajoittaa lämpeneminen enintään kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n neljännen arviointiraportin mukaan tämä edellyttäisi maailman päästöjen kääntämistä laskuun ennen vuotta 2015 ja niiden vähintään puolittamista vuosisadan puoliväliin mennessä. Runsaasti päästöjä tuottavissa teollisuusmaissa päästövähennystarve on vielä suurempi: vuoden 1990 tasosta 25-40 % vuoteen 2020 ja peräti 80-95 % vuoteen 2050 mennessä.

Noin 2/3 Suomen ilmastopäästöistä tulee energiantuotannosta. Energiaperäisten päästöjen vähentämiseksi on energiatehokkuutta parannettava ja päästöttömän, uusiutuvan energian tuotantoa lisättävä merkittävästi. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tuoreen Energy Technology Perspectives 2008 -raportin mukaan uusiutuva energia on energiatehokkuuden jälkeen globaalisti merkittävin tapa vähentää energiasektorin päästöjä.

Eurooppa-neuvosto on asettanut tavoitteeksi nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. EU-komissio on esittänyt velvoitteen jakamista jäsenmaiden kesken niin, että Suomen tulisi nostaa samassa ajassa uusiutuvan energian osuus nykyisestä 28,5 prosentista 38 prosenttiin. Myös EU:n päästökauppa ohjaa lisäämään päästöttömän, uusiutuvan energian tuotantoa.

Tampereen on kannettava oma osuutensa ilmastovastuusta. Merkittävin yksittäinen päästöihin vaikuttava ratkaisu on päätös siitä, millä tavoilla energiaa Tampereen sähkölaitos tuottaa. Vuonna 2006 sähkölaitoksen käyttämistä polttoaineista ¾ oli maakaasua, vajaa viidennes turvetta ja vain viisi prosenttia puuta. Sähkölaitoksen tuotannosta pääsi lähes miljoona tonnia ilmastoa lämmittävää hiilidioksidia.

Tampereen sähkölaitoksen on kasvatettava uusiutuvan energian tuotantoa merkittävästi. Konkreettinen tavoite voisi olla kasvattaa uusiutuvan energian osuus 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tähän voidaan pyrkiä esimerkiksi korvaamalla fossiilisia polttoaineita ja turvetta metsä- ja peltoenergialla omassa energiantuotannossa sekä ostamalla lisää tuulisähköä osakkuusyhtiö Hyötytuuli Oy:stä.

Päätöstä uusiutuvan energian osuuden tavoitteesta ei kuitenkaan tule tehdä köykäisin perustein. Ensin tulee perusteellisesti selvittää konkreettiset energiamuodot ja tavat, joilla uusiutuvan energian osuutta voidaan kasvattaa. Samoin tulee selvittää toteuttamiskelpoinen aikataulu ja tavoitteen kustannukset.

Edellä olevan perusteella esitämme,

että kaupunki selvittää uusiutuvan energian osuuden kasvattamista ja kunnianhimoisen tavoitteen asettamista.

Tampereella 18.6.2008

Tampereen kaupunginvaltuuston vihreä valtuustoryhmä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *