Valtuustoaloite vähäpäästöisten autojen suosimiseksi kaupungin hankinnoissa

Liikenne tuottaa noin kuudenneksen ilmastoa lämmittävistä päästöistä. Se on myös tärkein
kaupunkien ilmansaasteiden ja melun lähde. Liikenteen haittoja voidaan leikata erityisesti vähentämällä liikennetarvetta ja edistämällä joukko- ja kevyttä liikennettä.

Haittoihin voidaan kuitenkin puuttua myös ohjaamalla valitsemaan mahdollisimman energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä automalleja. Tähän pyrkii hiljattainen päätös porrastaa auto- ja ajoneuvoverot päästötason mukaan.

Tampereen kaupungilla on käytössä noin 180 henkilöautoa. Auto- ja konekeskus hankkii autot pääsääntöisesti huoltoleasingsopimuksilla. Työsuhdeautoja kaupungilla ei ole. Tampereen logistiikka vastaa leasingpalveluiden tarjouspyynnöistä hankintalain mukaisesti. Hankintojen kriteerit valitaan autojen käyttötarpeen mukaan.

Hankintalain mukaan hinta ei voi olla hankinnoissa painoarvoltaan merkityksetön. Laki kuitenkin antaa mahdollisuuden asettaa hankinnoissa ympäristöperusteita. Tarjousten kokonaistaloudellisuudessa voidaan myös ottaa huomioon ajoneuvon polttoaineen kulutus.

Energiatehokas auto ei välttämättä edes ole erityisen kallis. Autoverouudistuksen ansiosta esimerkiksi yleisimmän hybridiautomallin myyntihinta laskee noin 7 000 eurolla.

Monet yritykset ovat jo asettaneet rajoja omien autojensa päästöille. Energiayhtiö Fortumin uusien sääntöjen mukaan työsuhdeauto voi olla vain diesel-, hybridi-, biopolttoaine- tai sähköauto, jonka hiilidioksidipäästöt (CO2) ovat alle 200 grammaa kilometriltä. Yhtiön autokanta aiotaan uusia sitä mukaa, kun nykyiset leasingsopimukset umpeutuvat.

Canon teki Euroopan laajuisen päätöksen, jonka mukaan työsuhdeauton päästöjen on alitettava 180 g CO2/km. Dieselautoissa on puolestaan oltava hiukkassuodattimet. Työsuhdeautojen ympäristökriteerejä ovat asettaneet myös Finnair, Fennia, Pfizer ja ST Microelectronics. Säännöksiä suunnittelevat lisäksi mm. Kesko, Elisa, Kemira, SKV, Huoneistokeskus ja Neste Oil.

Euroopan komissio ajaa uusien autojen keskimääräiseksi päästörajaksi 120 g CO2/km vuoteen 2012 mennessä. Tämä vastaa dieselautoissa 4,5 litran ja bensa-autoissa 5 litran kulutusta sadalla kilometrillä. Energiatehokkaimpien dieselautojen päästöt ovat Ajoneuvohallintokeskuksen tietokannan mukaan nykyään noin 88 g CO2/km.

Useilla autoleasingyhtiöillä on ohjelmia vähäpäästöisten autojen markkinoimiseksi asiakkailleen, joten myös kaupungin tarpeisiin sopivaa tarjontaa on olemassa. Vähäpäästöisten autojen suosiminen kaupungin hankinnoissa on myös kaupungin hyväksymien Aalborgin sitoumusten mukaista.

Kaupunki voi määritellä hankittaville autoille kriteerit kilometriä kohti kertyvien CO2-päästöjen perusteella. Sopiva raja voisi olla aluksi 180 g/km, ja sitä voitaisiin laskea esimerkiksi 5 g/km/v seuraavien 15 vuoden ajan. Dieselautoilta tulisi vaatia tehokasta hiukkassuodatinta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme,

että Tampereen kaupunki selvittää mahdollisuudet suosia vähäpäästöisiä autoja hankinnoissaan ja laatii selvityksen jälkeen uudet tilausohjeet kaupungin leasingautoille

Tampereella 20.2.2008

Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *