Vapaus, vastuu, välittäminen

Julkaistu Vihreiden periaateohjelman blogissa.

Vihreiden puoluevaltuuskunta kävi viikonloppuna vilkkaan lähetekeskustelun periaateohjelman luonnoksesta. Työryhmä käsitteli palautteen ja pyrkii leipomaan sen sisään ohjelman seuraavaan luonnokseen. Tässä joitakin poimintoja valtuuskunnan evästyksestä.

Vapautta ja kestävyyttä pidettiin useimmissa puheenvuoroissa tärkeinä ja sopivina teemoina. Melko yleisesti kuitenkin haluttiin, että ympäristöpuolueena syntynyt Vihreät nostaisi ekologisen kestävyyden kakkospaikalta ohjelman kärkeen.

Vapauden ja kestävyyden rinnalle toivottiin kolmatta kärkiteemaa, joka voisi olla solidaarisuus tai oikeudenmukaisuus. Syntyisikö siitä kolmikko vapaus, vastuu, välittäminen?

Monet kokivat, että ohjelmaluonnos pyörii liikaa yksilöiden ympärillä. Rinnalla tulisi painottaa yhteisön ja yhteiskunnan merkitystä.

Vapauden ohella pitää tuoda esiin vapauden rajoja ja vapauteen liittyvää vastuuta. Poliittisen puolueen ohjelmaan haluttiin myös puhetta vallasta – ja vallankumouksista.

Useassa puheenvuorossa pidettiin luonnoksen eläinmuotoilua ongelmallisena. Eläinten oikeutta lajityypilliseen käytökseen ja asemaa tuntevina yksilöinä haluttiin painottaa.

Osa keskustelijoista toivoi ohjelmaan enemmän kansainvälisyyttä. Rauhan ja turvallisuuden osuutta haluttiin myös vahvistaa.

Useimmat pitivät tärkeänä, että ohjelma on tiivis. Osa toivoi, että tekstiä lyhennettäisiin vielä nykyisestäkin. Toisaalta keskustelussa esitettiin myös paljon toiveita uusista aiheista ja vanhojen lihavoittamisesta.

Ohjelma myös jakoi mielipiteitä. Tässäkin blogissa moneen otteeseen sivuttu onnellisuus politiikan tavoitteena sai osakseen sekä tukea että kritiikkiä. Kielestä toivottiin toisaalta nykyistä kauniimpaa ja eloisampaa, toisaalta koruttomampaa ja perinteisempää ohjelmatekstiä.

Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *