Varapuheenjohtaja Tynkkynen: Verojärjestelmä uudistettava tukemaan ilmastonsuojelua

Ilmastokriisiin vastaaminen edellyttää Suomessakin veroremonttia. Nykyiset verot on valjastettava vähentämään päästöjä ja uusia otettava tarvittaessa käyttöön. Samalla päästöjä ruokkivista verotuista on luovuttava.

– Verojärjestelmä on perattava siitä näkökulmasta, miten se tukee ilmastonsuojelua. Ympäristön kuormituksen verotus auttaa turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta samalla, kun opettelemme elämään ympäristöbudjetin rajoissa, Vihreiden varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen kommentoi kokoomuksen ja Vihreiden eduskuntaryhmien ympäristöveroseminaarissa.

Moni nykyinen vero on ilmastonsuojelun näkökulmasta sokea. Esimerkiksi kiinteistöverossa ei rakennuksen energiankulutusta ja maan myyntivoiton verotuksessa sijaintia yhdyskuntarakenteessa ole vielä otettu huomioon. Energiantuotannossa ja maataloudessa päästöjen tuottamista jopa tuetaan veronmaksajien rahoilla mm. maatilojen polttoaineiden ja turpeen verotuilla.

– Verotuksen ympäristöohjaavuutta tulee lisätä päästöporrastuksella kautta linjan. Esimerkiksi sähköveroon tulisi ottaa uusi veroluokka sähkölämmitykselle ja automarkettien kiinteistöveroa korottaa, Tynkkynen esittää.

EU:ssa päästökauppa on pääasiallinen ohjauskeino raskaassa teollisuudessa ja energiantuotannossa. Uusia ohjauskeinoja tarvitaan erityisesti muilla sektoreilla: liikenteessä, rakennuksissa, maataloudessa ja jätehuollossa. Ruotsi on esittänyt EU-puheenjohtajuuskautensa tavoitteeksi hiilidioksidiverotuksen kehittämistä juuri päästökaupan ulkopuolella.

– Ruotsin aloite yhteisen päästöverotuksen kehittämisestä on kannatettava. EU:n tasoisilla toimilla voidaan välttää epätervettä verokilpailua ja kirittää perässähiihtäjävaltioita, Tynkkynen toteaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *