Vihreä blogi: 10 tapaa edistää lähidemokratiaa

Kuntakeskustelu on pyörinyt rakenteiden ja kuntarajojen ympärillä. Näyttää kuntakartta lopulta miltä tahansa, pitää ihmisten mahdollisuuksia päättää oman alueensa asioista vahvistaa.

Niinpä haimme blogissa http://lahidemokratia.vihreat.fi ideoita lähidemokratian parantamisesta. Keskustelun perusteella haaviin tarttui kymmenen kiinnostavaa ideaa.

1) Päätöksenteosta voi tehdä avoimempaa ja kuntalaisten mielipiteitä välittää päättäjille monin tavoin. Esimerkiksi kokouksia voi välittää suorana verkossa ja lautakunnissa hyödyntää sosiaalista mediaa. Kuntalaisten näkemyksiä voidaan selvittää mielipidekyselyillä ja kunnan keräämä data avata kaikille kiinnostuneille.

2) Kuntarakenteen remonttia voi miettiä demokratian näkökulmasta. Joidenkin mielestä pienet kunnat ovat lähidemokratian paras tae. Toisaalta lähidemokratia ja suuruuden hyödyt voidaan yhdistää päättämällä paikallisista asioista paikallisesti ja alueellisista asioista alueellisesti Vihreiden ehdottamalla tavalla.

3) Kunnissa voidaan ottaa käyttöön kaupunginosa- ja kylätason kunnanosavaltuustoja tai aluelautakuntia. Alueellisilla foorumeilla on oltava todellista valtaa ja määrärahoja.

4) Foorumeja voidaan järjestää myös väestöryhmittäin. Monissa kunnissa toimii jo nuorisovaltuustoja, lasten parlamentteja, vammaisneuvostoja ja eläkeläisfoorumeja.

5) Kunta voi nimetä kullekin alueelle oman yhteyshenkilön, jonka tehtävä on saattaa asia kunnan koneistossa oikealle tiskille. Näin kynnys lähestyä kuntaa oman alueen asioissa madaltuu.

6) Joissakin kunnissa on kokeiltu kuntalaisraateja, joihin kootaan edustava otos asukkaista. Asiantuntijoiden avustamana ja keskustelun perusteella raati välittää kantansa poliittisille päättäjille.

7) Käyttäjädemokratiaa voidaan vahvistaa esimerkiksi helpottamalla palautteen antamista, kuulemalla käyttäjiä kyselyillä ja kokoamalla asiakkaista erillisiä palvelupaneeleja. Näin voidaan kehittää mm. kirjastojen, sairaaloiden ja vanhainkotien palveluja.

8) Uusilla verkkotyökaluilla keskustelua voidaan joukkoistaa. Esimerkiksi karttasovellusten avulla kuntalainen voi antaa palautetta huonosti turvattomista pyöräväylistä tai rikkinäisistä katuvaloista. Toisenlaisessa palvelussa voi ottaa kantaa siihen, mistä kunnan kannattaa säästää.

9) Suurimmissa asioissa voidaan käyttää myös suoria kansanäänestyksiä. Tähän asti kunnissa on äänestetty lähinnä kuntaliitoksista, vaikka äänestys sopisi myös muihin isoihin päätöksiin.

10) Sekä vaikein että tärkein toimenpide saattaa olla asennemuutos kuntalaisten osallistumisen lisäämiseksi kaikessa päätöksenteossa. Jos kuntalaisten valtaa päättää asioista itse todella halutaan lisätä, keinot siihen kyllä keksitään.

Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *