Vihreä blogi: Automarkettien haittoihin puututtava

Eduskunta keskusteli eilen kauppojen sunnuntaiaukioloja koskevasta talousvaliokunnan mietinnöstä. Mieliä kuohuttanut uudistus jakoi valtaosaa eduskuntaryhmistä – niin SDP:tä, keskustaa, kokoomusta kuin Vihreitä.

Vihreä eduskuntaryhmä teki vuosi sitten oman esityksensä liikeaikalain muuttamisesta. Siinä sunnuntaiaukiolot olisi porrastettu kaupan koon mukaan.

Pienet kaupat olisivat voineet olla auki vapaasti hallituksen esityksen tapaan. Keskisuuret kaupat olisivat voineet pitää ovia auki sunnuntaisin klo 12–18. Vastapainoksi kuitenkin suurimmat kaupat olisivat olleet kiinni kaikkina sunnuntaina joulunalusaikaa lukuun ottamatta.

Mallilla oli monia etuja. Se olisi parantanut kuluttajien mahdollisuuksia saada palvelua sunnuntaisin ja myöhään illalla. Samalla se olisi turvannut pienten lähikauppojen kilpailukyvyn ja vähentänyt huristelua automarketteihin. Valitettavasti vihreä malli ei saanut hallituksessa riittävästi tukea.

Eduskunnassa talousvaliokunta vaatii seuraamaan liikeaikalain vaikutuksia mm. yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen. Jos sunnuntaiaukiolojen lisääminen johtaa kaupan keskittymiseen ja autoilun päästöjen kasvuun, on korjaaviin toimiin ryhdyttävä välittömästi.

Mahdollisia keinoja on monia. Kaupan sijoittumisen ohjausta tulee tehostaa mm. ministeri Vapaavuoren asettaman työryhmän esitysten mukaisesti. Automarketeilta voitaisiin periä korotettua kiinteistöveroa. Kilpailua voidaan vahvistaa kilpailulainsäädännöllä.

Liikeaikalaki voi vaikuttaa kauppamatkojen päästöihin. Se ei ole kuitenkaan ainoa – eikä välttämättä edes paras – tapa vähentää niitä.


Julkaistu 11.11.2009 Vihreässä blogissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *