Vihreä blogi: Kallis tuulivoima säästää rahaa

MTV ja Iltalehti ovat uutisoineet viime aikoina, että tuulivoima tulee veronmaksajille kalliiksi. Ne ovat oikeassa.

Tuulivoiman kalleuteen on kaksi syytä. Ensinnäkin syöttötariffin kautta maksetaan alkuun korkeampaa tukea enintään kolmen vuoden ajan. Näin pyritään polkaisemaan Suomen tuulivoimamarkkinat vauhtiin. Selvästi alempaan ja siten veronmaksajille edullisempaan tukitasoon siirrytään jo ensi vuoden alussa.

Toiseksi syöttötariffi perustuu sähkön hintaan. Korkean sähkön hinnan aikoina tukea tarvitaan vähemmän. Kun taas sähkön hinta on viime aikojen tapaan alhaalla, tukea joudutaan maksamaan enemmän.

On vähän nurinkurista murehtia halvan sähkön takia kohoavaa tariffilaskua. Kuluttajat säästävät alentuneen sähkön hinnan ansiosta paljon enemmän kuin mitä kohonneen tukitarpeen takia joutuvat veronmaksajina maksamaan.

Väliaikaisesti kalliskin tuulivoima säästää kokonaisuutena rahaa mm. siksi, että tuulivoima laskee sähkön markkinahintaa. Ehkä vähän yllättäväkin hyöty johtuu tavasta, jolla sähkömarkkinat toimivat.

Pohjoismaisilla markkinoilla sähkön hinta määräytyy kulloinkin kalleimman tuotantotavan muuttuvien kustannusten mukaan. Aika usein hintaa määrittää hiililauhde, jonka muuttuvat kustannukset koostuvat mm. polttoaineen ja päästöoikeuksien hinnasta.

Tuulivoiman muuttuvat kustannukset ovat olemattomat, joten tuulivoimaloita kannattaa käyttää käytännössä aina kun tuulee. Halvempi tuulivoima syrjäyttää tieltään kalliimpia tuotantomuotoja (ns. merit order effect). Tämä taas laskee sähkön markkinahintaa, kuten mm. energiamarkkinoiden asiantuntija Energiakolmio hiljattain totesi.

Alemmasta sähkön markkinahinnasta hyötyvät niin kotitaloudet kuin teollisuuskin. Veronmaksajat siis tavallaan ostavat tuella itselleen edullisempaa sähköä. Erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden etu onkin saada Suomeen rakennettua tuulivoimaa mahdollisimman paljon.

Eivätkä tuulivoiman hyödyt rajoitu vain halvempaan sähköön. Tuulivoiman asentaminen ja huolto työllistää, esimerkiksi maarakentamistyöt myös paikallisesti. Kotimaisen energian käytön lisääminen parantaa vaihtotasetta ja vähentää riippuvuutta tuontisähköstä. Päästötön tuulivoima korvaa saastuttavia energiamuotoja.

Tuulivoimatuotannosta kertyy verotuloja sekä valtiolle että sijoituskunnille. Voimaloista maksetaan kiinteistöveroa, tuulivoimayhtiöt maksavat yhteisöveroa ja työntekijät tuloveroa. Nämä verotulot korvaavat osan tariffista aiheutuvista kustannuksista.

Kaikkinensa tuulivoima on yhteiskunnalle kannattava investointi. Tulevaisuudessa kannattaa toki miettiä, miten tukia voidaan rukata kustannustehokkaammiksi. Tavoitteena on päivä, jolloin tuulivoima ei tarvitse tukia lainkaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *