Vihreä blogi: Öljyriippuvuudesta irtautuminen ajankohtaista

Meksikonlahden öljyvuoto on aiheuttanut valtavia haittoja alueen meri- ja rannikkoekosysteemeille. Myös sen sosiaalinen ja taloudellinen hinta näyttää nousevan korkeaksi.

Öljyonnettomuuden välitön syy on turvajärjestelmien ja valvonnan pettäminen. Juuret ovat kuitenkin syvemmällä.

Maailman öljynkulutus on kasvanut kovaa tahtia. Ihmiskunnan kyltymätön öljynjano on ajanut pumppaamaan öljyä äärimmäisistä oloista, arktisilta alueilta ja syvältä merenpohjasta.

Mitä enemmän öljyä kulutetaan, sitä todennäköisemmin jossain vaiheessa tapahtuu ikäviä yllätyksiä. Ja mitä enemmän tekniikan äärirajoilla liikutaan, sitä vaikeampaa vuotoja on hallita.

Maailmantalous on vieroitettava öljyriippuvuudesta tulevien öljykatastrofien välttämiseksi, ilmastopäästöjen leikkaamiseksi ja talousriskien minimoimiseksi. Onneksi keinot ovat tiedossa.

Vihreät julkaisi jo kolme vuotta sitten öljyriippuvuusohjelman. Siinä esitettiin keinot, joilla Suomi voisi vuoteen 2030 mennessä irtaantua öljyriippuvuudesta eli pärjätä lähes kokonaan ilman fossiilista öljyä.

Selvästi eniten öljyä käytetään Suomessa liikenteessä. Noin viidennes menee raaka- ja voiteluaineisiin, minkä lisäksi öljyä käytetään teollisuudessa, talojen lämmityksessä ja työkoneissa.

Tärkeimmät keinot öljyriippuvuuden lopettamiseksi voi tiivistää puoleen tusinaan:

1) uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuden olennainen parantaminen rakentamismääräyksiä tarkistamalla

2) öljylämmityksen vaihtaminen pelletteihin ja muihin uusiutuviin lämmitysöljyn verotusta kiristämällä ja vaihtoehtoja tukemalla

3) liikennetarpeen vähentäminen fiksulla yhdyskuntasuunnittelulla ja videokonferenssien kaltaisilla tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuilla

4) ihmisten kannustaminen valitsemaan joukkoliikenne, kävely tai pyöräily mm. työsuhdematkalipulla ja satsauksilla ratoihin

5) autojen energiatehokkuuden parantaminen verotuksen päästöporrastusta kiristämällä ja kestävien biopolttoaineiden edistäminen biojalostamoja tukemalla

6) autoilun vähentäminen ottamalla käyttöön paikannukseen perustuvat tienkäyttömaksut

Suomi ei toki yksin voi vieroittaa maailmaa öljyriippuvuudesta. Voimme kuitenkin tehdä – ja meidän pitää tehdä – oma osuutemme ja näyttää muulle maailmalle mallia.

Siten Suomi voi osaltaan vaikuttaa siihen, että Meksikonlahden öljyvuoto jäisi toivottavasti öljykauden viimeiseksi suuronnettomuudeksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *