Vihreä blogi: Oppositio verottaisi saastuttamisen sijaan työtä ja palveluita

Eduskunta käsittelee tänään perussuomalaisten ja keskustan varjobudjetteja. On ilahduttavaa, että molemmat oppositiopuolueet ovat esittäneet oman vaihtoehtonsa hallituksen talousarvioesitykselle. Aiemmilla vaalikausilla kokoomukselta ja SDP:ltä varjobudjetin kasaaminen oppositiossa ei aina onnistunut.

Nykyisiä oppositiopuolueita yhdistää se, että molemmat peruisivat energiaverojen korotuksia. Keskusta peruisi jopa sähköveron korotuksen, jonka edellinen hallitus keskustan johdolla teki.

Perussuomalaiset laskisi energiaveroja yhteensä 300 miljoonalla eurolla. Sen sijaan puolue palauttaisi yrityksille ja kansalaisjärjestöille työnantajien Kela-maksun.

Perussuomalaiset siis haluaa, että suomalainen työnantaja joutuisi maksamaan nykyistä enemmän joka kerta, kun se palkkaa työntekijän tai pitää hänet töissä. Tätä puolue pitää parempana kuin fossiilisten tuontipolttoaineiden verottamista.

Keskusta pakittaisi energiaveroissa yhteensä 222 miljoonan euron verran. Näin syntyvän aukon puolue paikkaisi mm. korottamalla arvonlisäveroa peräti kahdella prosenttiyksiköllä.

Keskusta kritisoi energiaverojen korotuksia sosiaalisesti epäoikeudenmukaisiksi. Puolue unohtaa kuitenkin mainita, että Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) mukaan hallituksen esityksessä sosiaaliturvan parantaminen ja pienituloisten verotuksen keventäminen vähentävät köyhyyttä monta kertaa energia- ja muiden kulutusverojen vaikutusta enemmän.

Kritiikistään huolimatta keskusta haluaa korvata yhtä tasaveroa (energiavero) toisella (alv). Päästöjen tupruttelun sijaan keskusta siis rokottaisi alvilla mm. kotimaisten pk-yritysten palveluja.

Valtion velkaantuessa miljarditahtia arvonlisäveroakin voidaan vielä joutua korottamaan. Sitä ei kuitenkaan kannata kiristää vain siksi, että haluaa tehdä fossiilisten polttoaineiden kuluttamisesta halvempaa.

Perussuomalaisten ja keskustan varjobudjeteilla ei muuteta Suomea sitovia päästötavoitteita, joilla teemme oman osuutemme ilmastokriisin torjumisessa. Jos päästöjä vähentäviä veroja laiminlyödään yhtäällä, pitää vastaavasti reippaampia toimia ottaa käyttöön toisaalla. Sekin maksaa.

Perussuomalaiset ja keskusta eivät katso aiheelliseksi esittää, millä keinoilla vastaava päästövähennys saataisiin aikaan. Lienevätkö miettineetkään.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *