Vihreä blogi: Pieni askel kohti yhdenvertaisuutta

Politiikan julkisuutta hallitsevat ydinvoiman, presidentin valtaoikeuksien ja työurien pidentämisen kaltaiset korkean profiilin kysymykset. Niiden varjoon jää kuitenkin usein monia kiinnostavia pieniä muutoksia.

Yksi sellainen on tänään eduskunnassa käsiteltävä hallituksen esitys, joka antaisi naisparin toiselle osapuolelle oikeuden isyysrahan kaltaiseen päivärahaan. Tähän asti isyysrahaan nimellä kulkevaan tukeen on ollut oikeus vain lapsen biologisella ja ottoisällä, mutta toinen äiti on jäänyt ilman vastaavaa tukea.

Hallituksen tuoreella esityksellä pyritään siihen, että sisäisessä adoptiossa toisen äidin tai isän oikeus vanhempainpäivärahoihin määräytyisi samalla tavalla kuin heteropareilla. Nais- ja miesparit voisivat siis vastedes saada sekä nykyistä isyysrahaa vastaavan päivärahan että nykyiseen isäkuukauteen verrattavan vanhempainpäivärahakauden.

Esitys saattaa kuulostaa vähäpätöiseltä. Se myös koskee varsin pientä joukkoa suomalaisia.

Hallituksen esitys vie kuitenkin kohti kansalaisten yhdenvertaisuutta. Näin oltaisiin jälleen askel lähempänä sitä tilannetta, että samaa sukupuolta olevia pareja koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin heteropareja.

Vihreiden pari viikkoa sitten hyväksytyssä yhdenvertaisuusohjelmassa on hahmoteltu jo seuraavia askelmerkkejä. Esimerkiksi tasa-arvo- ja vähemmistövaltuutettujen työ tulee laajentaa kattamaan kaikki syrjintäperusteet. Avioliittolaki tulee muuttaa sukupuolineutraaliksi.

Vanhempainvapaissa tulee siirtyä malliin, jossa molemmille vanhemmille on varattu kuusi kuukautta kummallekin ja vielä kolmas kuusi kuukautta vapaasti vanhempien kesken jaettavaksi. Myös hoitovapaan ja kotihoidontuen jyvittämistä vastaavalla tavalla kannattaa selvittää.

Pienistä parannuksista ei yleensä synny otsikoita. Silti kun niitä tekee riittävän monta, alkaa yhteisvaikutus jo tuntua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *