Vihreä blogi: Pormestari auttaa syventämään kansanvaltaa

Tampere vaihtoi ensimmäisenä Suomessa kaupunginjohtajan pormestariin vuonna 2007. Pirkkala päätyi pormestarimalliin kaksi vuotta myöhemmin.

Naapurukset ovat yhä toistaiseksi ainoat pormestarin johtamat kunnat Suomessa. Kokemusten perusteella pormestarimalliin siirtymistä voi kuitenkin suositella muillekin monesta syystä.

Pormestarimalli tuo vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden näkemykset mukaan päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa. Pormestaristoon valituilla luottamushenkilöillä on mahdollisuus paneutua kunnalliseen päätöksentekoon perusteelliseemmin.

Pormestari antaa kasvot päätöksenteolle ja lähentää päätöksentekoa kansalaisten suuntaan. Poliittinen vastuu seuraa poliittista valtaa, kun pormestari on virkahenkilön sijaan vaaleilla valittu luottamushenkilö.

Pormestari voi vahvistaa kunnan ohjelmallista ja suunnitelmallista ohjausta. Tampereella pormestariohjelmalla on samanlainen rooli kuin hallitusohjelmalla valtion tasolla.

Kun tekee jotain ensimmäisenä, matkalle voi osua töyssyjä. Niin myös Tampereella.

Apulaispormestarien osaaminen ei aina ole ollut vaativan tehtävän tasalla. Tällä kaudella valtaa on keskittynyt muutamille henkilöille, kun apulaispormestarit toimivat samalla omien valtuustoryhmiensä johtajina.

Pormestarimalli voi johtaa kuntaparlamentarismiin, jossa puolueet jakautuvat käytännössä valtaa pitävään hallitukseen ja sitä arvostelevaan oppositioon. Jos apulaispormestareiksi valitaan oppositiopuolueiden edustajia, ei pormestaristo aina vedä yhtä köyttä – ainakaan samaan suuntaan.

Hallitus-oppositiojako ei kuitenkaan ole välttämätön. Pirkkalassa päätöksenteossa ovat olleet mukana kaikki puolueet pormestarin valitsemisesta huolimatta.

Vihreän sivistys- ja opintokeskuksen tänään julkistamasta selvityksestä käy hyvin ilmi, että pormestari mahdollistaa päätöksenteon avaamista ja demokratisoimista. Se ei kuitenkaan yksin takaa sitä.

Paljon riippuu siitä, millainen pormestarimalli valitaan ja miten se toteutetaan. Ratkaisevassa roolissa on kunnassa vallitseva päätöksentekokulttuuri: avoin vai suljettu, osallistava vai harvainvaltainen.

Punniten suunniteltuna ja toteutettuna pormestarimallia voi kuitenkin suositella suomalaisille kunnille.

Oras Tynkkynen

Korjaus 31.1.2014 klo 13.41: Tekstin seitsemännen kappaleen virkkeiden paikka on vaihdettu väärinkäsitysten välttämiseksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *