Vihreä blogi: SAK vahvistaa: Vihreiden veroesitys reilumpi kuin demareilla

SAK julkaisi torstaina kiinnostavan selvityksen suurimpien puolueiden veroesityksistä. Tällaisia vertailuja soisi tehtävän vaalien alla enemmänkin.

Selvitys osoittaa, että selvästi eniten pienituloisia suosivat Vihreiden ja Vasemmistoliiton esitykset. Vihreiden veromalli parantaisi köyhimpien kahden kymmenyksen ostovoimaa, kun huomioon otetaan sekä ympäristö- ja kulutusverojen korotukset että pienituloisten veronkevennykset.

SAK:n selvityksen mukaan SDP:n ja perussuomalaisten ehdotukset kohtelisivat kaikkia tuloluokkia melko tasapuolisesti. Lämpimistä vaalipuheista huolimatta demarit ja perussuomalaiset eivät siis todellisuudessa helpottaisi verotuksella pienituloisten asemaa.

Kylmintä kyytiä tarjoavat kuitenkin keskusta ja kokoomus. SAK:n mukaan puolueiden veroesitykset lisäisivät tuloeroja entisestään.

Selvityksessä on toki rajoitteensa, jotka SAK itsekin myöntää. Se keskittyy vain ansiotulo- ja valmisteveroihin.

Tuloeroja voi kaventaa kuitenkin myös muilla keinoilla. Vihreät esittää pääomaveron korottamista ja perusturvan parantamista.

Vihreiden esittämiin valmisteveroihin on selvityksessä laskettu myös windfall- ja uraaniverot, Vasemmistoliiton veroesityksiin taas ei. Verot eivät suoraan nosta sähkön markkinahintaa eivätkä siis vaikuta kuluttajien sähkölaskuun. Lopuistakin Vihreiden esittämistä ympäristö- ja energiaveroista vain osa päätyy suomalaisten kuluttajien maksettavaksi.

Puutteineenkin selvityksen viesti on selvä. Vihreiden veropaketti on pienituloisia suosiva — ja selvästi oikeudenmukaisempi kuin esimerkiksi tasaverokriitikko SDP:n esitys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *