Vihreä blogi: Sopisiko kulutusporrastus sähköveroon?

Julkaistu alun perin Vihreässä blogissa.

Esitin eduskunnassa ajatuksen sähköveron muuttamisesta progressiiviseksi. Tietyn perustason alittavasta kulutuksesta vero olisi nykyistä selvästi alhaisempi ja hyvin runsaasta kulutuksesta vastaavasti korkeampi.

Ajatus on herättänyt ilahduttavasti huomiota. Esimerkiksi Iltalehden verkkokyselyssä 2/3 vastaajista kannatti ehdotusta. Siksi on ehkä paikallaan avata ajatusta lisää.

Sähkövero on muiden kulutusverojen tapaa jonkin verran regressiivinen eli se kohdentuu suhteessa enemmän pienituloisiin. Erot tuloluokkien välillä ovat kuitenkin kohtuullisen pieniä, ja enimmilläänkin energiaverojen osuus tuloista on parin prosentin luokkaa

Sähkö on perushyödyke, jota kaikki suomalaiset tarvitsevat. Siksi olisi kohtuullista turvata jokaiselle tietty sähkön kulutustaso edulliseen hintaan.

Toisaalta sähkön kerskakulutusta on syytäkin verottaa ankarasti, sillä se aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja. Sähköveron muuttaminen progressiiviseksi yhtä aikaa kannustaisi sähkön käytön tehostamiseen ja turvaisi veron sosiaalisen oikeudenmukaisuuden.

Progressiivinen sähkövero voisi johtaa sähkölämmitteisissä kodeissa kohtuuttomiin kustannuksiin. Siksi kevyesti verotettu kulutuksen perustaso voisi olla korkeampi sähkölämmitteisissä kodeissa. Vaihtoehtoisesti vero voisi olla samansuuruinen kaikille, mutta sähkölämmitteisissä kodeissa veron voisi saada takaisin tukena energiaremontteihin ja lämmitystavan vaihtamiseen.

Jos vero määräytyisi kulutuspaikan mukaan, se kohtelisi ankarammin kotitalouksia, joissa asuu paljon ihmisiä – esimerkiksi monilapsisia perheitä. Toisaalta usean ihmisen kotitaloudessa sähkön kulutus henkeä kohti voi jäädä pienemmäksi; tv:tä kun voi katsoa ja lampun alla istua samalla usea ihminen.

Jos se vain veroteknisesti on mahdollista, reiluin ratkaisu olisi kohdentaa vero yksilöihin. Vaihtoehtoisesti perustason määrittelyssä voitaisiin ottaa huomioon kotitalouden asukasmäärä tai asunnon pinta-ala.

Monien ekonomistien mielestä helpointa olisi yksinkertaisesti kiristää sähkön verotusta ja kompensoida kustannusten nousu pienituloisimmille. Se onkin hyvä vaihtoehto, jota nykyinen hallitus on toteuttanut. (Lue lisää vihreästä verouudistuksesta ja vihreiden verokannoista täältä).

Kompensointi ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, sillä millään yksittäisellä etuusparannuksella tai veron kevennyksellä ei tavoiteta kerralla kaikkia köyhimpiä. Samalla menetettäisiin myös progressiivisen sähköveron vahvuus: suuresta kulutuksesta maksetaan kovempaa veroa.

Yksi elegantti malli olisi korottaa sähkön verotusta ja palauttaa tuotto tasan kansalaisille. Jos jokainen ihminen saisi euromääräisesti yhtä suuren potin tuotosta, jäisivät vähän sähköä kuluttavat voitolle. Vastaavasti runsaasti kuluttavat joutuisivat maksamaan nettona enemmän.

Progressiivisessa sähköverossa on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Tarvitaan kuitenkin uusia tapoja keventää ympäristökuormitusta sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Progressiivinen sähkövero voi olla yksi tällainen avaus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *