Vihreä blogi: Tuuliatlas vauhdittaa tuulivoimarakentamista

Ilmatieteen laitoksen kokoama uusi tuuliatlas vahvistaa, että Suomessa on hyvät edellytykset tuulivoiman tuotannolle. Eniten tuulee talvisin eli juuri silloin, kun sähkön tarvekin on suurin.

Tuuliatlas tarjoaa yksityiskohtaista tietoa Suomen tuulisuudesta maalla ja merellä aina 400 metrin korkeuteen asti. Tuuliolosuhteet ovat lupaavat meren ja rannikon lisäksi myös riittävän korkealla sisämaan parhailla paikoilla.

Atlas tukee hallituksen tavoitetta lisätä tuulivoimaa Suomessa merkittävästi.

Vähimmäistavoite on yli kymmenkertaistaa tuulivoiman kapasiteetti vuoteen 2020 mennessä 2 000 megawattiin. Tällä tuotettaisiin vuosittain kuutisen terawattituntia sähköä – määrä, joka vastaa noin 1,5 Loviisan ydinreaktorin vuotuista tuotantoa

Julkisen tuuliatlaksen avulla pienetkin yrittäjät pystyvät valitsemaan tuotannon kannalta edullisimmat paikat. Atlas helpottaa myös tulevan tuulivoimatuotannon ennakointia sähköverkon ja -markkinoiden näkökulmasta. Tuulelle tarjottavan takuuhinnan ja atlaksen lisäämän investointivarmuuden avulla hallituksen tuulitavoite voidaan myös ylittää.

Tuulivoimaa tulee vauhdittaa myös muin keinoin. Hallitus linjasi tulevaisuusselonteossa, että uusiutuvan energian hallinnollisia esteitä luvituksessa ja kaavoituksessa on pyrittävä karsimaan. Samalla on toki varmistettava, että luonnonsuojelu ja kansalaisten oikeudet otetaan huomioon.

Tuulivoiman nopealla käyttöönotolla voidaan vähentää päästöjä ja kehittää teknologiaa. Samalla voidaan vauhdittaa alan vientiä ja lisätä kotimaista työllisyyttä.

Tuuliatlaksen tekeminen kirjattiin nykyisen hallituksen ohjelmaan. Valmis atlas julkistetaan huomenna osoitteessa www.tuuliatlas.fi.


Julkaistu 24.11.2009 Vihreässä blogissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *