Vihreä blogi: Urkintalain valmistelu jäihin

EU-tuomioistuin ilahdutti tiistaina yksityisyydensuojan puolustajia. Oikeus kumosi direktiivin, joka on velvoittanut teleyhtiöt säilyttämään kaikkien asiakkaiden teletunnistetietoja 6-24 kuukauden ajan.

Tuomioistuimen mukaan velvoite loukkaa yksityisyydensuojan kattamaa viestintäsalaisuutta. Direktiivin perusteella tunnistetiedot on pitänyt tähän asti tallettaa kaikilta ihmisiltä riippumatta siitä, epäilläänkö heitä rikoksista vai ei.

Vihreät ovat kamppailleet summittaista kyttäämistä vastaan sekä Euroopan tasolla että Suomessa. Poliitikoiden enemmistö ei valitettavasti ole usein nähnyt yksityisyydensuojan arvoa. Onneksi tuomioistuin paikkaa nyt poliitikkojen epäonnistumisia.

Tuomioistuimen päätös asettaa rajoja myös sille, miten Suomessa voidaan puuttua kansalaisten yksityisyyteen. Esimerkiksi eräiden tahojen haikailema urkintalaki menisi viestinnän tarkkailussa huomattavasti pitemmälle. Lain valmistelu onkin nyt syytä pistää jäihin.

Päätöksen laineet yltävät myös eduskunnan parhaillaan käsittelemään tietoyhteiskuntakaareen. Kaaressa tietoyhteiskuntaa koskevaa sääntelyä pyritään kokoamaan yhden lain alle ja päivittämään.

Ennen tuomioistuimen päätöstä annetussa hallituksen esityksessä tietoyhteiskuntakaareksi teletunnistetietojen säilyttämisvelvollisuus on yhä mukana. Samalla esitetään muutoksia, jotka heikentäisivät yksityisyyden suojaa entisestään. Valtiolle esimerkiksi perustettaisiin viestintätiedoista keskitetty tietokanta, johon teleoperaattorit tietonsa siirtäisivät.

Eduskunnan pitää nyt ottaa tuomioistuimen päätös vakavasti. Tietoyhteiskuntakaaresta pitää poistaa teletunnistetietojen tallettamista koskeva kohta.

Rikosten torjuminen ja selvittäminen on tietenkin tärkeää. Viranomaisilla on kuitenkin jo nykyään laajat valtuudet seurata ja valvoa rikoksista epäiltyjen toimia. Siihen ei tavallisten ihmisten vahtaamista tarvita.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana moni on tullut entistä tietoisemmaksi yksityisyyteen kohdistuvista uhkista. Huolissaan ovat niin kansalaiset kuin elinkeinoelämäkin.

Huoli on syytä ottaa tosissaan. Kansalaisten perusoikeuksien suojaaminen verkossa voi myös nousta yhdeksi Suomen kilpailuvaltiksi kisassa nopeasti kasvavista verkkopalveluista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *