Vihreä blogi: Verkon vapaus turvattava

Hallitus valmistelee parhaillaan tietoyhteiskuntalakien päivittämistä ja kokoamista yhteen pakettiin. Juristit tykkäävät kutsua kokoavia lakeja kaariksi, joten siksi puhutaan tietoyhteiskuntakaaresta.

Tietoyhteiskuntakehityksestä riippuu pitkälle se, miten Suomi menestyy tulevaisuudessa. Tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuilla on mahdollista niin tehostaa terveydenhuoltoa, tukea maaseudun yrittäjyyttä kuin vaikkapa säästää energiaa. Siksi tietoyhteiskuntakaari on niin tärkeä.

Yksi lakipaketin monista isoista kysymyksistä koskee niin sanottua verkkoneutraliteettia. Suomeksi sanottuna kyse on siitä, että kaikkea liikennettä käsitellään verkossa samalla tavalla.

Verkkoneutraliteetin juuret ovat internetin alkuhistoriassa. Www:n kehittäjä Tim Berners-Lee on todennut, että jos verkkoneutraliteetista luovutaan, silloin menetetään verkko sellaisena kuin olemme oppineet sen tuntemaan. Juuri verkon vapaus – kuka tahansa voi julkaista ja kuka tahansa vastaanottaa mitä tahansa aineistoa yhtä lailla – on sen vallankumouksellinen idea.

Julkisuudessa on herännyt huoli siitä, että tietoyhteiskuntakaari voisi nakertaa verkkoneutraliteettia. Pahimman pelon mukaan verkkopalvelun tarjoaja voisi tarjota osassa palveluista jollekin sisällölle ohituskaistan.

Näin verkkofirma voisi reitittää tilaajiensa yhteydet nopeammin silloin, kun ne suuntautuvat esimerkiksi sen omiin palveluihin. A-netin asiakas saisi kyllä A-tuubin nopeasti, mutta Ö-tuubin käyttäminen tökkisi. Verkko-operaattori päättäisi, mitä sisältöjä saa sujuvasti ja mitä ei.

Tuore viestintäministeri Pia Viitanen on kumonnut pelot. Hänen mukaansa “tarpeen tullen pykälät tarkistetaan sellaisiksi, ettei nykytilanne muutu”.

Vihreät on linjannut tietoyhteiskuntaohjelmassa, että kaikkea verkkoliikennettä on kohdeltava samanarvoisesti riippumatta viestin sisällöstä, lähettäjästä tai vastaanottajasta. Tietoverkon neutraalius on keskeistä tietoyhteiskunnan yhdenvertaisuudelle, kaupallisen kilpailun edistämiselle ja monopolien synnyn ehkäisemiselle.

Olenkin ilahtunut ministeri Viitasen selvästä kannanotosta. Vihreät kannustaa hallitusta pitämään kiinni verkkoneutraliteetista ja kehittämään tarvittaessa tietoyhteiskuntakaarta verkon vapautta turvaavaan suuntaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *