Vihreä blogi: Veroja korotetaan hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

Energia- ja ympäristöverot nousevat ensi vuoden alusta. Omakotitalojen asukkaille tämä merkitsee kasvavia energiakuluja. Verouudistus on kuitenkin tarpeen sekä valtiontalouden että ympäristön kannalta. Fiksuilla valinnoilla jokainen voi myös leikata omaa energialaskuaan.

Hallitus päätti nostaa ensi vuoden budjetissa energia- ja ympäristöveroja 700 miljoonalla eurolla. Kokonaisuutena tällä hallituskaudella toteutetaan maamme historian suurin vihreä verouudistus: painopistettä siirretään energia- ja ympäristöveroihin yhteensä miljardin euron verran.

Tuore veropaketti koostuu useasta elementistä. Energiantuotannossa käytettyjen fossiilisten polttoaineiden veroa korotetaan. Maakaasun vero moninkertaistuu, kun sen aiemmat verotuet poistetaan. Turpeelle palautetaan maltillinen vero, jonka taso nousee asteittain. Myös sähkön vero nousee.

Puun ja biokaasun käyttö energiantuotannossa säilyy verottomana. Uutena parannuksena sähkön pientuotanto kodeissa esimerkiksi tuulivoimaloilla tai biokaasureaktoreilla vapautetaan sähköverosta.

Hallituksen veropäätöstä on kritisoitu tuoreeltaan. Erityisesti monet omakotiasukkaat ovat pahoitelleet sitä, että lämmityslasku kasvaa.

Harva meistä rakastaakaan veroja. On kuitenkin hyvä palauttaa mieliin veropäätöksen taustoja.

Viime vuonna Suomen talous supistui enemmän kuin kertaakaan sotien jälkeen. Verotulot romahtivat ja työttömyys lähti kasvuun. Tänä vuonna valtio velkaantuu huikeat 13 miljardia euroa.

Yli varojen eläminen ei voi jatkua loputtomiin. Toisaalta selvä enemmistö kansasta ei halua murentaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Siksi verotuloja on kasvatettava. Vaihtoehdot ovat karkeasti tulojen, pääoman, kulutuksen ja ympäristön kuormittamisen verottaminen.

Arvonlisäveroa korotettiin jo, ja pääomaveron korottamista kaavaillaan parhaillaan. Työn verotuksen kiristäminen taas ei olisi kovin viisasta tilanteessa, jossa työttömiä on maassa lähes 300 000. Energia- ja ympäristöverojen korotus onkin tässä tilanteessa monesta ei välttämättä kovin mieluisasta ratkaisusta kestävin.

Hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisen lisäksi veropaketilla voidaan auttaa vähentämään ympäristökuormitusta. Uudistus kannustaa tehostamaan energian käyttöä ja vaihtamaan kotimaiseen, uusiutuvaan energiaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *