Vihreä blogi: Vihreää valoa raideliikenteelle

Hallitus hyväksyi tänään liikennepoliittisen selonteon. U-käännöstä tai äkillistä kaistanvaihdosta siitä on turha hakea. Sen sijaan selonteossa otetaan jälleen askelia kohti vihreämpää liikennettä.

Taloudellisesti vaikeina aikoina liikennehankkeisiin on vaikea raapia suuria summia. Siksi on ratkaisevan tärkeää kohdentaa niukat veroeurot fiksusti. Tässä hallitus on onnistunut varsin hyvin.

Väyläinvestoinneissa ratoihin satsataan nyt teitä enemmän. Laskentaperusteiden vaihtelun takia vertaileminen on vaikeaa, mutta osuuden on arvioitu olevan vielä suurempi kuin edellisessä hallituksessa – joka sekin satsasi jo ratoihin suhteessa enemmän kuin mikään edeltäjänsä.

Kohdennus junaliikenteeseen mahdollistaa mm. pääradan kapasiteetin lisäämisen Helsingin ja Riihimäen välillä, elinkeinoelämälle tärkeän Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki-yhteyden parantamisen sekä junien ohjausjärjestelmän uusimisen. Tampereen ja Turun lähiraideliikennehankkeet saavat vihreää valoa, kun valtio sitoutuu rahoittamaan niitä kolmanneksen osuudella.

Politiikoilla on taipumus rakastua näyttäviin suurhankkeisiin kuten moottoriteihin ja kokonaan uusiin ratayhteyksiin. Liikenteen toimivuuden ja kestävyyden kannalta parempia tuloksia saadaan kuitenkin usein kohentamalla nykyisten väylien kuntoa ja tekemällä niihin pieniä parannuksia. Hallitus siirtääkin aivan oikein rahoituksen painopistettä uusista hankkeista kunnossapitoon.

Selonteko olisi voinut olla vihreästä näkökulmasta rohkeampikin. Kävely ja pyöräily ansaitsevat enemmän huomiota – ja ennen kaikkea kunnianhimoisia tavoitteita ja tehokkaita edistämiskeinoja. Älyliikenteen ratkaisuissa on korkea aika edetä sanoista tekoihin. Purkamalla raideliikenteen monopoli hallitusti ja vaiheittain voidaan parantaa palveluja ja alentaa hintoja.

Nykyisiä autoilijoilta perittäviä veroja tulee korvata ajan ja paikan mukaan porrastetuilla tienkäyttömaksuilla. Näin voidaan samaan aikaan vähentää autoilun ympäristöhaittoja ja keventää syrjäseuduilla autoa todella tarvitsevien autoilijoiden taakkaa. Odotan, että ministeri Kyllöseltä löytyy sisua viedä maksuja eteenpäin, kun Jorma Ollilan vetämä selvitys aiheesta valmistuu.

Selonteko on silti hyvä avaus. Sen varaan tulee hallituskaudella rakentaa lisätoimia liikenteen sujuvuuden parantamiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *