Vihreä eduskuntaryhmä: Biopolttoaineiden kestävyyskriteerejä tiukennettava – Päästövähennystavoite kiristettävä 50 prosenttiin

Tiedote 28.4.

EU:n komissio esittää ilmasto- ja energiapaketissa, että kaikkien jäsenmaiden pitäisi kattaa 10 % energian kulutuksesta liikenteessä uusiutuvalla energialla. Toisin kuin aiemmissa komission kaavailuissa, tavoite ei enää koske vain biopolttoaineita, vaan siihen voidaan lukea myös muun muassa liikenteessä käytettävä vihreä sähkö ja vety.

Komission esityksen mukaan liikenteen 10 %:n tavoitteeseen voidaan laskea vain kestävyyskriteerit täyttävät biopolttoaineet. Ehdotuksen mukaan biopolttoaineiden pitäisi vähentää ilmastopäästöjä vähintään 35 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Niitä ei myöskään saisi valmistaa raaka-aineista, jotka on kasvatettu hävittämällä hiilivarantoja tai luonnon monimuotoisuutta.

Biopolttoaineet ovat erilaisia

Biopolttoaineita on kritisoitu ankarasti parin viime vuoden aikana. Kriitikoiden mukaan moniin biopolttoaineisiin liittyviä ongelmia ovat muun muassa niiden heikko ilmastotase, ruoan hinnan nousu sekä sademetsien raivaaminen.

– Kritiikissä on paljon perää. Kannattaa silti muistaa, että alkuperäiset syyt edistää biopolttoaineita, kuten liikenteen päästöjen vähentäminen ja öljyriippuvuuden murtaminen eivät ole hävinneet mihinkään. Biopolttoaineita on hyvin monenlaisia, ja niiden edut ja haitat vaihtelevat radikaalisti, Vihreiden kansanedustaja Oras Tynkkynen huomauttaa.

Uusista raaka-aineista valmistettavilla toisen sukupolven biopolttoaineilla voidaan ratkaista iso osa ongelmista. Näitä raaka-aineita ovat muun muassa puu- ja peltoperäinen selluloosa, jatropha-kasvien öljy ja merilevät. Parhaat päästövähennykset saadaan jäteperäisellä biokaasulla.

Päästövähennystavoite 50 prosenttiin

Vihreä eduskuntaryhmä pitää uusiutuvan energian käytön lisäämistä myös liikenteessä osaratkaisuna päästöjen vähentämiseen ja öljyriippuvuudesta vieroittautumiseen. Samalla ryhmä korostaa, että ensisijaista on vähentää liikennetarvetta, ohjata liikennettä autoilusta joukko- ja kevyen liikenteen käyttöön sekä parantaa autojen energiatehokkuutta.

– Olemme valmiit hyväksymään 10 %:n uusiutuvan energian tavoitteen liikenteessä, jos se voidaan varmasti saavuttaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävästi. Tavoitteeseen tuleekin liittää vuodelle 2012 välitarkastelu, jossa arvioidaan mahdollisuuksia päästä tavoitteeseen kestävin ratkaisuin.

Lisäksi komission nyt asettamia kestävyyskriteerejä on eduskuntaryhmän kannan mukaan tiukennettava ja täydennettävä.

– Kestävyyskriteereissä on otettava huomioon myös epäsuorat vaikutukset alueidenkäyttöön sekä sosiaalinen kestävyys. Päästövähennyksen tulee olla viimeistään ylimenokauden jälkeen vähintään 50 %, Oras Tynkkynen toteaa.

Vihreä eduskuntaryhmän torjuu ehdottomasti yritykset laskea turpeesta tuotettu liikennepolttoaine mukaan 10 prosentin tavoitteeseen. Turve ei ole uusiutuvaa energiaa eikä turvediesel vähäpäästöistä.

Lisätiedot:
Kansanedustaja
Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *