Vihreä eduskuntaryhmä Inarin metsäkiistasta: Poronhoito ja metsätalous sovitettava yhteen Ylä-Lapissa

tiedote 14.4.2005

Metsähallituksen ylisuuri tuottovaatimus on kiistan merkittävä syy

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä perinteinen, vapaasti laiduntava poroelinkeino on turvattava Ylä-Lapissa. Tämän vuoksi hakkuista kaikissa tärkeissä laidunmetsissä olisi luovuttava kunnes kestävä ratkaisu ongelmaan on löydetty.

Saamelaiskäräjät, saamelaispaliskunnat, Saamelaisneuvosto, Ihmisoikeusliitto ja luonnonsuojelujärjestöt ovat ottaneet kantaa laidunmetsien hakkuita vastaan. Kiistassa on kyse Metsähallituksen hallinnoimista, perinteisen poroelinkeinon kannalta tärkeistä laidunmetsistä – ei kaikista Ylä-Lapin eikä kaikista Metsähallituksen hallinnoimista metsistä, niin kuin julkisuudessa on virheellisesti väitetty.

Metsähallituksen tulostavoitteen poistaminen Ylä-Lapissa on olennaista, jos kiista halutaan ratkaista pysyvästi. Vihreä eduskuntaryhmä on vaihtoehtobudjetissaan esittänyt laitoksen tuloutustavoitteen puolittamista, sillä ylisuuri tuottovaatimus haittaa metsien monikäyttöä valtion mailla ympäri Suomen.

– Inarin alueella tärkeimpiä työllistäjiä ovat matkailu ja poronhoito, mutta myös metsätaloudella on tärkeä rooli. Valtion on etsittävä ratkaisu, joka mahdollistaa perinteisen, vapaasti laiduntavan poronhoidon ja kestävän metsätalouden harjoittamisen rinnakkain, sanoo kansanedustaja Oras Tynkkynen.

Vihreä eduskuntaryhmä korostaa, että Lappi tarvitsee kipeästi työpaikkoja. Työllisyyssyistä kannattaisi vakavasti harkita luopumista koneellisista hakkuista saamelaisalueella.

– Paikallista puutuoteteollisuutta tukemalla voisi puunjalostuksen tuotevalikoimaa ja puunkäyttöä monipuolistaa, mikä myös vaikuttaisi positiivisesti työllisyyteen, Tynkkynen jatkaa.

Lisätietoja:
Oras Tynkkynen