Vihreä eduskuntaryhmä julkisti energia- ja ilmasto-ohjelman: Ilmastonsuojelu luo hyvinvointia, työpaikkoja ja vientituloja

tiedote 17.6.2005

– Jokainen bioenergialla tuotettu terawattitunti luo 300 uutta työpaikkaa

Vihreä eduskuntaryhmä julkisti perjantaina energia- ja ilmasto-ohjelman, jossa luodaan katsaus ilmastonmuutoksen uhkiin, kestävään energiatalouteen ja ilmastonsuojelun mahdollisuuksiin – kestävän hyvinvoinnin luomiseen, uusien työpaikkojen syntyyn ja vientituloihin. Ohjelmaa esittelivät Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala, Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi ja kansanedustaja Oras Tynkkynen. Julkaisu on tiettävästi laajin minkään puoluepoliittisen ryhmän Suomessa julkaisema ilmasto- tai energiapoliittinen ohjelma.

– Suomessa ilmastonsuojelu nähdään usein taakkana, vaikka se on valtava mahdollisuus luoda kestävää hyvinvointia, uusia työpaikkoja ja vientituloja. Vanhanaikainen asenne paitsi hidastaa tehokasta ilmastonmuutoksen torjuntaa, myös tulee kalliiksi Suomelle. Ilmastoteknologiasta voitaisiin luoda Suomelle parhaimmillaan jopa Nokian veroinen vientivaltti, arvioi ohjelmatyötä vetänyt kansanedustaja Oras Tynkkynen.

Vauhdittamalla uusiutuvaa energiaa paljon nykyistä voimakkaammin voitaisiin Suomeen luoda jopa 20 000 työpaikkaa, mikä on viidennes hallituksen asettamasta työllisyystavoitteesta. Siksi Vihreä eduskuntaryhmä pitääkin uusiutuviin energiamuotoihin panostamista isänmaallisena valintana:

– Sadan megawatin kotimainen tuulipuisto synnyttäisi tuhat henkilötyövuotta. Jokainen bioenergialla tuotettu terawattitunti luo 300 uutta työpaikkaa. Uusiutuvat energianlähteet kuten metsähake ja ruokohelpi työllistävät koko maassa ja erityisesti juuri niillä alueilla, joita työttömyys koettelee pahimmin, Tynkkynen sanoo.

Tynkkynen haastaakin hallituksen tekemään pitkäjänteisen ilmasto- ja energiastrategian, jolla ilmastonmuutos saadaan rajoitettua kahteen asteeseen. Suomesta on tehtävä ilmastonsuojelun edelläkävijä, jonka teknologia ja osaaminen luovat työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia sekä tukevat alueiden kehitystä.

Lisätietoja:
Oras Tynkkynen

POIMINTOJA VIHREIDEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMASTA:

– Lämpeneminen voi muuttaa jopa puolet Amazonin sademetsistä ruohoaavikoksi
– Ilmastonmuutos saattaa tappaa sukupuuttoon jopa miljoona eliölajia
– Jokainen bioenergialla tuotettu terawattitunti luo 300 uutta työpaikkaa
– Suomessa on jo noin 500 ilmastoteknologian parissa työskentelevää yritystä ja alan liikevaihto on noin 5 miljardia euroa, mikä on samaa suuruusluokkaa perusmetalli- tai kemianteollisuuden kanssa
– Pelkästään metsähakkeen tehokkaalla käytöllä voitaisiin tuottaa liki yhden ydinvoimalan tuotannon verran sähköä
– Ruokohelven tuotannossa on mahdollista päästää 500 000 hehtaariin. Viljelijälle on kannattavampaa kasvattaa ruokohelveä kuin rehuviljaa
– Suomi on tuulivoiman kehitysmaa. Meillä tuulivoimalla tuotetaan sähköstä 0,1 %, Tanskassa jo 20 %.
– Tuulivoimaa voitaisiin Suomessa tuottaa vuosikymmenen loppuun mennessä 1000 – 3000 MW, mikä on 30-kertainen määrä nykytasoon verrattuna
– Aurinkoenergialla voidaan säästää pientalossa kolmasosan lämmitysöljyn kulutuksesta ja matalaenergiaratkaisuilla voidaan vähentää uusien rakennusten energiankulutusta 50 – 80 %

Vihreät esittävät:

– joukkoliikenteen työsuhdematkalipun välitön käyttöönottoa
– tukea pientalojen siirtymiselle käyttämään uusiutuvia energialähteitä
– pitkäjänteistä ohjelmaa ekologisen verouudistuksen toteuttamisesta
– ottaa käyttöön vihreästä sähköstä tuottajalle lisähinnan takaavat syöttötariffit
– autojen verotuksen tiukkaa porrastamista päästöjen mukaan
– demonstraatiotuulipuistojen rakennuttamista
– matalaenergiarakentamisen asettamista normiksi uudisrakentamisessa
– ruuhkamaksujen käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla
– EU:n päästökaupan puutteiden korjaamista