Vihreä eduskuntaryhmä sähkölämmityksen verotuksesta: Enestam oikealla asialla

tiedote 17.2.2005

Vero-ohjauksen rinnalle tarvitaan tukea

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä ympäristöministeri Enestamin esittämän vero-ohjauksen rinnalle tarvitaan tukea: reilua rahallista avustusta vanhojen pientalojen lämmityksen vaihtamiseen lämpöpumpuilla, kaukolämmöllä tai pelleteillä toimivaksi. Hallituksen tarjoama tuki asuntojen energiainvestointeihin on minimaalista verrattuna Ruotsin vastaavaan tukeen. Vero-ohjaustakin tarvitaan sähkön käytön jatkuvan kasvun hillitsemiseksi, mutta Enestamin esitys jää puolitiehen.

– Tilanne, jossa lähes 70 prosenttia uusista pientaloista valitsee sähkölämmityksen ei voi jatkua. Ministeri Pekkarisen mukaan on paljon asuinalueita, jossa kaavoituksen vuoksi sähkölämmitys on ainut käyttökelpoinen vaihtoehto. Tätä kantaa voi ihmetellä. Juuri verotuksella kaavoitusta voitaisiin ohjata alueille, joissa rakennuksen lämmitystavaksi on mahdollista valita ekologisempi vaihtoehto kuin sähkölämmitys. Kaukolämpö on ympäristöystävällisin vaihtoehto ja sen käyttöä on kannustettava kaikin toimin. Jos sähkölämmityksen rajoittaminen on mahdollista Ruotsissa, miksi se ei olisi sitä Suomessa, ihmettelee kansanedustaja Oras Tynkkynen.

– Pientalot ovat kiinteistöjen lämmitysenergian suurin kuluttajaryhmä. Niiden osuus kulutuksesta on kolmasosa. Suomen hiilidioksidipäästöistä kiinteistöjen lämmityksen ja sähkönkäytön osuus on edelleen peräti 40 prosenttia. Pientalojen sähkölämmitystä ei voi jättää ilmastopolitiikan ulkopuolelle, Tynkkynen muistuttaa.

– Öljyn osuus uusien talojen lämmitysratkaisuna pienenee jatkuvasti ja nyt sähkölämmityksen kanssa kilpailevat pelletit, kaukolämpö ja lämpöpumput. Vanhojen pientalojen asukkaat puolestaan tarvitsevat kannustimia sähkölämmityksen vaihtamiseen. Eri järjestelmien yhdistelmät ovat myös varteenotettava ratkaisu. Hallituksen onkin ensi vuoden budjetissa korotettava asuntojen korjaus- ja energiainvestointeihin tarkoitettua määrärahaa ja suunnattava sitä entistä selkeämmin pientalojen sähkölämmitysjärjestelmän korvaamista suunnitteleville, Tynkkynen esittää.

Lisätietoja
Oras Tynkkynen