Vihreä Tampere: Vihreät ajaa vastuullisia talousratkaisuja

Vihreiden ympäristöpolitiikka on perustunut siihen, että emme elä tulevien sukupolvien kustannuksella. Haluamme, että myös lapsemme ja heidän lapsensa saavat nauttia villeistä aarniometsistä, puhtaista järvistä ja vakaasta ilmastosta.

Sama vastuullisuus luonnehtii myös Vihreiden suhtautumista valtiontalouteen. Emme halua jättää laskua jälkeemme tulevien maksettavaksi.

Taantuman takia Suomen talous on kokenut kovan kolauksen. Yksin tänä vuonna valtio velkaantuu huikeat 13 miljardia euroa. Jokainen ymmärtää, ettei velkaa voi pitkään kasvattaa tätä vauhtia. Pian tulee myös takaisinmaksun aika.

Siksi Vihreät on ajanut nippua toisiaan tukevia keinoja valtiontalouden tasapainottamiseksi. Tarvitaan niin veropohjan laajentamista, toiminnan tehostamista, työllisyyden kohentamista kuin työurien pidentämistäkin.

Ensiaskeleena kohti talouden tasapainottamista hallitus, jossa Vihreät on mukana, on tekemässä maamme historian suurinta vihreää verouudistusta. Uusimmassa vaiheessa energia- ja ympäristöveroja on tarkoitus korottaa 700 miljoonalla eurolla.

Kivihiilen ja polttoöljyn veroa kiristetään. Turpeelle palautetaan maltillinen vero, jonka taso nousee asteittain. Maakaasun vero moninkertaistuu, kun sen aiemmat verotuet poistetaan. Myös sähkön vero nousee.

Uudistus on vastuullista taloudenpitoa, koska sillä torjutaan velkaantumista ja turvataan hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa. Eri tavoin hankalista veronkorotusvaihtoehdoista energiaverojen korottaminen on myös kestävää, sillä samalla vähennetään ympäristökuormitusta.

Omakotitalojen asukkaille tulee entistä vahvempi kannustin vaihtaa sähkö- tai öljylämmityksestä lämpöpumppuihin, pelletteihin tai muuhun uusiutuvaan energiaan. Uudistus kannustaa tehostamaan energiankäyttöä ja leikkaamaan tuhlausta. Ilahduttavana yksityiskohtana sähkön pientuotanto kodeissa esimerkiksi tuulivoimaloilla vapautetaan sähköverosta.

Sekä energiaremontteihin että lämmitystavan vaihtamiseen saa edelleen valtion tukea. Kotitalousvähennyksellä työn osuudesta voi vähentää verotuksessa 3 000 euroa tulonsaajaa kohti – kahden työssä käyvän kodissa siis 6 000 euroa. Pienituloiset voivat hakea erillistä energia-avustusta.

Energia- ja ympäristöveroja maksaa jokainen kulutuksensa mukaan. Huono puoli on se, että ne kohdentuvat suhteessa enemmän pienituloisiin. Siksi verojen korotus pitää kompensoida köyhille.

Näin on hallitus monessa suhteessa tehnytkin. Ensi vuonna tulee voimaan takuueläke, joka parantaa pienituloisimpien eläkeläisten asemaa selvästi. Alimpia sairaus- ja vanhempainpäivärahoja on korotettu peräti 170 eurolla kuussa, opintotukeakin selvästi.

Kunnallisveron perusvähennyksen korotus lisää vähävaraisimpien käteen jääviä tuloja. Kauppa- ja ravintolaruoan arvonlisäveroa on alennettu yli 600 miljoonalla eurolla, mikä on leikannut myös köyhimpien ruokalaskua.

Vihreät linjaukset yhteisen taloutemme hoitoon voikin kiteyttää kolmeen. Vihreä taloudenpito on vastuullista, kestävää ja reilua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *