Valtuustoaloite vihreän sähkön käytön edistämisestä

Vihreä sähkö tarkoittaa uusiutuvilla energialähteillä, kuten puuperäisillä polttoaineilla, vanhalla vesivoimalla tai tuulivoimalla, tuotettua sähköä. Vihreän sähkön tuotanto ei lisää ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä, ja muutkin haitalliset päästöt jäävät vähäisiksi. Vihreä sähkö on kotimaista, ja se työllistää selvästi muuta energiantuotantoa enemmän – etenkin ankaran työttömyyden kanssa painivilla syrjäseuduilla.

Uuden sähkömarkkinalain myötä kuluttajat ovat voineet valita vapaasti, miltä yritykseltä sähkönsä tilaavat. Vihreää sähköä tarjoaa Suomessa jo liki 40 energiayhtiötä.

Vihreä sähkö kuuluu Tampereen sähkölaitoksenkin tuotevalikoimaan. Tarjolla on Porissa tuotettua tuulisähköä ja uusiutuva energia -sähköä, joka tuotetaan vesivoimalla ja biopolttoaineilla. Kunnat ovat tavanneet suosia ymmärrettävistä syistä omaa sähköyhtiötään, vaikka ne voisivat halutessaan ostaa sähköä muualtakin.

Vihreän sähkön valitseminen on vastuullista ilmastopolitiikkaa sekä konkreettinen teko puhtaamman ja terveellisemmän ympäristön puolesta. Se sopii mainiosti kaupungin ympäristöohjelmassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä ja kehittää Tampereesta ympäristönsuojelun kärkikaupunki. Vihreä sähkö tarjoaa kaupungille myös imagohyötyä, jota voi hyödyntää viestinnässä.

Ehdotamme, että kaupunginhallitus selvittää yhteistyössä Tampereen sähkölaitoksen kanssa vihreän sähkön käyttöön siirtymistä kaupungin kohteissa. Siltä varalta, että sähkölaitos ei kykene tarjoamaan vihreää sähköä riittävän paljon tai kyllin edullisesti, selvityksessä tulee harkita myös muita sähköntarjoajia. Jos selvitys antaa siihen aihetta, laaditaan suunnitelma asteittaisesta siirtymästä käyttämään vihreää sähköä kaupungin omissa kiinteistöissä.

Lisäksi ehdotamme, että kaupunki ottaa koeluontoisesti käyttöönsä vihreää sähköä jossakin keskeisessä kiinteistössä kuten kaupungin virastotalossa. Sähkön valinnassa tulee suosia vaihtoehtoja, jotka lisäävät konkreettisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöä – esimerkiksi uusia tuulivoimainvestointeja jo olemassa olevan, vanhan vesivoimakapasiteetin sijaan.

Tampereella 7.3.2001
Oras Tynkkynen