Vihreät esittelivät ajatushautomonsa tuottaman ruuhkamaksumallin pääkaupunkiseudulle: Ruuhkamaksulla autoilijalle seutulippu

Vihreiden ajatushautomo julkisti tänään oman ruuhkamaksumallin, jonka perusideana on se, että autoilijalle tarjotaan houkutinta vaihtaa julkisiin liikennevälineisiin. Mallin avulla voidaan kerätä noin 60-80 miljoonaa euroa vuosittain, mikä mahdollistaa ruuhkien vähenemisen lisäksi joukkoliikenteen ja liityntäpysäköinnin kehittämisen. Ruuhkamaksujen avulla voidaan houkutella autoilijoita joukkoliikenteen käyttäjiksi ja parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa.

Julkistustilaisuudessa Vihreiden kansanedustajat Oras Tynkkynen ja Anni Sinnemäki esittelivät ensimmäistä konkreettista ruuhkamaksumallia.

– Malli on keskustelunavaus ja haaste muille puoluelle esitellä omat ratkaisunsa, totesi mallin esitellyt Vihreiden liikennepoliittisen työryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.

Vihreät näkevät ruuhkamaksut välttämättöminä paitsi ilmastopäästöjen vähentämisen takia myös siksi, että Tiehallinto ennakoi pääkaupunkiseudun ruuhkien pahenevan jo lähivuosina. Taustalla vaikuttavat asukasluvun ja työpaikkojen määrän kasvu sekä asutuksen hajautuminen.

– Liikenteen suunta on käännettävä ruuhkista joukkoliikenteeseen. Vihreiden ajatushautomon tuottaman mallin voi ottaa käyttöön pikaisellekin aikataululla. Haluamme tarjota autoilijalle mahdollisuuden siirtyä joukkoliikenteen käyttäjäksi, Sinnemäki sanoi.

Erilaisia tienkäyttömaksuja käytetään tällä hetkellä kaikissa EU-maissa Suomea ja Baltiaa lukuunottamatta. Maksut kohdistuvat yleensä raskaaseen liikenteeseen, mutta monissa maissa myös henkilöautoilta peritään maksuja.

Vihreiden ajatushautomon esittämä ruuhkamaksu eroaa tavanomaisesta ruuhkamaksusta perustavasti. Tavallisesti ruuhkamaksu on vastikkeeton veroluontoinen maksu autoilijalle. Vihreiden ajatushautomon ruuhkamaksua voi nimittää kaupunkiliikennemaksuksi tai autoilijan seutulipuksi.

Autoilija saa maksun vastikkeeksi oikeuden käyttää joukkoliikennettä. Kaikille muodostuu valintatilanne, liikkuuko maksun maksettuaan joukkoliikenteellä vai omalla autolla.

– Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tehdään parhaillaan Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitystä. Mielestäni kaupunkiliikennemaksu kannattaa tarkastella siinä yhteydessä yhtenä
vakavasti otettavana vaihtoehtona, Sinnemäki kehotti.

Ruuhkamaksumallin esittely verkossa:
www.vihreat.fi/ruuhkamaksu

Lisätiedot:

Kansanedustaja
Oras Tynkkynen

Kansanedustaja
Anni Sinnemäki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *