Vihreät: Tulvasuojelu uusin keppihevonen loputtomassa tekoallasristiretkessä

Vihreät hämmästelee Vuotoksen allashankkeen vetämistä jälleen kerran esiin ja pitää Lapin liiton Kemijoki Oy:ltä tilaamaa uusinta Kemijoen vesistön tekoallasselvitystä tarpeettomana. Korvaamattomien luontoarvojen hävittäminen ei edelleenkään ole hyväksyttävissä ja altaista saatava energia ja työpaikat voidaan luoda kestävämmin.

– Vuotoksen alueen allasrakentaminen turmelisi luontoa, mutta on myös muodollisesti monen lukon takana. Rakentaminen edellyttäisi vesilain perusperiaatteiden muuttamista. Myös Vuotoksen alueen Natura 2000 -status on este altaan ja vesivoiman rakentamiselle. Tulvadirektiivi ei suinkaan anna lupaa Natura-alueille rakentamiseen eikä tulvien torjunta edellytä tekoaltaita, toteaa kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Timo Juurikkala.

Vihreiden mielestä tulvasuojelu on tarpeellista yhteiskunnallista varautumista, mutta sitä ei voida toteuttaa luonnonsuojelualueita tuhoamalla.

– Perustelut vaihtelevat mutta asetelma pysyy: vuosikymmenestä toiseen tekoallasta tungetaan kuin käärmettä pyssyyn. Enimmilläänkin Vuotoksen altaalla voitaisiin tuottaa joitain promilleja Suomen sähköntarpeesta. Marginaalista energiamäärää vastaan menetettäisiin pysyvästi luonnonarvoiltaan korvaamattomia alueita. Tällaisessa vaihtokaupassa ei olisi mitään järkeä, huomauttaa Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Oras Tynkkynen.

Vihreät ei pidä Vuotoksen altaan tai muidenkaan uusien tekoaltaiden ja voimalaitosten rakentamista Kemijoen vesistöön hyväksyttävänä eikä mahdollisena. Sen sijaan vesivoimaa voidaan lisätä olemassa olevien vesivoimaloiden tehonkorotuksien kautta niiden koneistoja uusimalla.

Suurimmat mahdollisuudet lisätä uusiutuvaa energiaa ovat Suomessa tuuli- ja bioenergiassa. Kysynnän ja tuotannon vaihteluun sekä säätövoiman tarpeeseen voidaan vuorostaan vastata mm. lisäämällä energiatehokkuutta ja sähkön kysyntäjoustoja.

Vihreät haastaa myös muut puolueet tuomaan julki näkemyksensä Kemijoen alueen allaspelistä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *