10 karua väestöfaktaa

YK julkaisi juuri tuoreimmat väestötilastot ja -ennusteet. Raportissa on paljon huolestuttavia tietoja.

1) Väestönkasvu jatkuu nopeana. Maailman väestö on kasvanut jo miljardilla sitten vuoden 2003, ja ensi vuonna meitä on lisää taas 83 miljoonaa.

2) Nopein kasvu keskittyy maihin, joilla on heikoimmat edellytykset huolehtia kasvavasta väestöstä. Vähiten kehittyneiden kehitysmaiden ennakoidaan kasvavan nykyisestä vajaasta miljardista hengestä yli kolmeen miljardiin vuosisadan loppuun mennessä.

3) Pahin ongelma kiivas väestönkasvu on Afrikassa. Maanosan väestön ennakoidaan kasvavan vuosisadan puoliväliin mennessä enemmän kuin koko muun maailman yhteensä.

4) Kymmenessä Afrikan maassa väestön arvioidaan vähintään viisinkertaistuvan. Rutiköyhän (ja -kuivan) Nigerin väestö voi kasvaa viime vuosisadan puolivälin reilusta 2,5 miljoonasta yli 200 miljoonaan tämän vuosisadan loppuun mennessä.

5) Vuosisadan lopulla Afrikassa voi olla jo yhtä paljon ihmisiä kuin koko maailmassa oli silloin, kun synnyin 1970-luvun lopulla. Arvioiden mukaan maanosan väestö jatkaa kasvua vielä sen jälkeenkin.

6) Väestö kasvaa kiivaasti, koska iso osa maailman naisista ei voi päättää siitä, milloin ja kuinka paljon lapsia hankkii. Viidennes naisista köyhimmissä kehitysmaissa ei pysty käyttämään nykyaikaista ehkäisyä, vaikka sitä haluaisi.

7) Luvut tulevaisuuden väestöstä perustuvat YK:n keskiarvioon, jossa syntyvyyden oletetaan jatkavan laskua. Tästä ei kuitenkaan ole takeita.

8) Esimerkiksi Egyptissä ja Somaliassa syntyvyys on päinvastoin kääntynyt uudelleen nousuun. Nigerissä lapsiluku on nyt laskenut vasta samalle tasolle, jolla oltiin jo 1970-luvun lopulla.

9) Jos syntyvyys toteutuu ennakoitua suurempana, väestö kasvaa huomattavasti nopeammin – erityisesti pitkällä aikavälillä. Keskimäärin vain puoli lasta naista kohti enemmän johtaa väestön turpoamiseen yli 16 miljardiin vuosisadan loppuun mennessä.

10) Maailman väestön tulevaisuus riippuu valinnoistamme. Jos laiminlyömme satsaukset koulutukseen, naisten aseman parantamiseen, perhesuunnitteluun ja köyhyyden vähentämiseen, väestönkasvu voi toteutua rajumpana.

Oras Tynkkynen

2 Responses

  1. Millä keinoin näihin asioihin voisi vaikuttaa? Väestönkasvun hillitsemiseen suoraan tähtäävät kansalaisjärjestötkin ovat aika vähissä. Itse en tiedä yhtään. Tyttöjen koulutus on yksi keino, mutta kyllä ehkäisyvälineiden tuominen köyhien naisten saataville on suorempi ja nopeampi keino.

  2. Syntyvyyteen vaikuttavat tekijät tunnetaan varsin hyvin. Keskimääräistä lapsilukua voidaan vähentää tosiaan turvaamalla kaikille mahdollisuus käyttää nykyaikaista ehkäisyä, tarjoamalla kaikille peruskoulutus ja parantamalla naisten oikeuksia. Yleensä väestönkasvua hidastavat kaupungistuminen ja taloudellinen kehitys.

    Syntyvyyttä hillitseviä tekijöitä voi edistää kehitysyhteistyöllä. Olen itsekin miettinyt, että suoraan väestötyötä tekeviä järjestöjä on Suomessa aika vähän. Väestöliitto on niistä varmaankin tunnetuin: http://www.vaestoliitto.fi/kansainvalisyys. Mutta toki esim. mikä tahansa naisten asemaa parantava ja peruskoulutusta edistävä hanke auttaa myös väestönkasvun hillitsemisessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *