Valtuustoaloite työmatkaliikenteen ohjaamisesta

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja noin 15 000 työntekijällään. Se, miten nämä työntekijät kulkevat päivittäiset työmatkansa, vaikuttaa olennaisesti liikenteeseen Tampereella – ja sitä kautta mm. talouteen, viihtyvyyteen ja ympäristöön. Työmatkaliikenteen ohjaaminen perustuu yksinkertaiseen ajatukseen: työnantaja voi vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden liikkumistottumuksiin. Työpaikkojen liikennesuunnitelmien laadinta mainitaankin kansallisessa ilmastostrategiassa yhtenä päästöjenvähentämiskeinona. Ohjaaminen istuu myös kaupungin strategiaan, jossa tavoitellaan mm. liikenteen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Ohjaamisesta on kokemuksia useissa Euroopan maissa. Esimerkiksi Heathrow’n

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit