Vihreä eduskuntaryhmä Inarin metsäkiistasta: Poronhoito ja metsätalous sovitettava yhteen Ylä-Lapissa

tiedote 14.4.2005 Metsähallituksen ylisuuri tuottovaatimus on kiistan merkittävä syy Vihreän eduskuntaryhmän mielestä perinteinen, vapaasti laiduntava poroelinkeino on turvattava Ylä-Lapissa. Tämän vuoksi hakkuista kaikissa tärkeissä laidunmetsissä olisi luovuttava kunnes kestävä ratkaisu ongelmaan on löydetty. Saamelaiskäräjät, saamelaispaliskunnat, Saamelaisneuvosto, Ihmisoikeusliitto ja luonnonsuojelujärjestöt ovat ottaneet kantaa laidunmetsien hakkuita vastaan. Kiistassa on kyse Metsähallituksen hallinnoimista, perinteisen poroelinkeinon kannalta tärkeistä laidunmetsistä – ei kaikista Ylä-Lapin eikä kaikista Metsähallituksen hallinnoimista metsistä, niin kuin julkisuudessa on virheellisesti väitetty.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit