Viikko 20/05 (16.-22.5.)

Maanantaipäivä vierähti kaupunginvaltuuston seminaarissa Murikan opistolla. Tuttuun tapaan ohjelmassa oli tukku alustuksia, vähän ryhmätöitä ja jonkin verran keskusteluakin. Eniten puhutti kaupungin uusi tilaaja-tuottajamalli. Harva tuntuu sitä hahmottavan ja vielä harvempi ymmärtävän, mutta siinä nähdään paljon sekä mahdollisuuksia että uhkia. Toisaalta mallin toivotaan lisäävän kustannustietoisuutta, mahdollistavan toimintojen uudelleentarkastelua ja vähentävän turhaa keskusjohtoisuutta. Toisaalta sen pelätään johtavan kaupungin oman palvelutuotannon vaiheittaiseen alasajoon ja palvelujen hinnan ylikorostamiseen laadun ja saatavuuden kustannuksella. Paljon riippuu

Aiheet
Uusimmat artikkelit