Eläinmaailma: Voidaanko maailma pelastaa yksilöiden valinnoilla?

Eläinmaailma 06/2006 Kun yläasteikäisenä aloin huolestua maailman tilasta, yksilön vaikutusmahdollisuudet olivat heikompia kuin nykyään. Kotiin ei voinut ostaa vihreää sähköä, reilun kaupan tuotteita sai vain harvoista kehitysmaakaupoista ja ravintoloista oli vaikea löytää kasvisruokaa. Viime aikoina kuluttajasta on tullut vähintään prinssi, jos nyt ei ihan kuningas. Me voimme äänestää ympäristönsuojelun ja oikeudenmukaisuuden puolesta paitsi vaaleissa, myös kaupan tiskillä. Siis ainakin se osa ihmisistä, jolla on varaa valita muutakin kuin halvinta makaronia

Valtuustoaloite kansanvaalin mahdollistamiseksi pormestarin valinnassa

Nykyisen kuntalain 24 §:n mukaan pormestarin valitsee kunnanvaltuusto. Mallia on perusteltu mm. sillä, että valtuutetut ovat jo saaneet äänestäjiltä mandaatin kunnan asioiden hoitamiseen ja valtuuston valitessa pormestarin pienennetään riskiä, että kunnan päätöksenteko vaikeutuu pormestarin ja valtuuston välisen kiistan takia. Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Suomessa kansa valitsee suoraan kunnanvaltuutetut ja kansanedustajat, ja presidentin valinnassakin on siirrytty valitsijamiesjärjestelmästä suoraan kansanvaaliin. Demokratiassa lähdetään siitä, että kansalaiset tietävät itse, kuka heidän arvojaan edustaa parhaiten. Siksi

Laki kuntalain 24 ja 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle Nykyisen kuntalain 24 §:n mukaan pormestarin valitsee kunnanvaltuusto. Hallituksen esityksessä (HE 8/2006 vp) ratkaisua perusteltiin sillä, että suora kansanvaali vahvistaisi pormestarin suhdetta valtuustoon ja täten heikentäisi valtuuston asemaa. Valtuuston valitseman pormestarin väitetään myös soveltuvan paremmin suomalaiseen kunnallishallintoon kuin kansan suoraan valitseman pormestarin. Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Suomessa kansa valitsee suoraan kunnanvaltuutetut ja kansanedustajat, ja presidentin valinnassakin on siirrytty valitsijamiesjärjestelmästä suoraan kansanvaaliin. Demokratiassa lähdetään siitä, että kansalaiset tietävät itse, kuka heidän

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit