Valtuustoaloite keskustan kehittämistyön vakinaistamiseksi

Tampereella toteutettiin vuosina 1998–2001 keskustan kehittämishanke Centre1. Hanke toi saman pöydän ääreen keskustan kiinteistönomistajat, kaupungin edustajat, kauppiaat ja poliisin. Kaupunkikonsernista hankkeeseen osallistuivat kiinteistötoimi, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, tekninen toimi sekä kaavoitustoimi. Toimijoiden laajasta kirjosta huolimatta hanke onnistui luomaan yhteisen vision keskustan kehittämisestä. Se myös tuotti runsaasti kehittämisideoita. Centre1:n työ jakautui kolmeen toimintalinjaan: kulttuurikeskusta, kaupallinen keskusta ja viihtyisä keskusta. Se kattoi mm. yhdyskunta- ja liikennesuunnittelua, liiketoimintojen kehittämistä, markkinointia ja tiedottamista. Konkreettisia toimintoja

Aiheet
Uusimmat artikkelit