Vihreiden Naisten kunnallisvaalikiertue Tampereella: Ilmastonmuutokseen liittyy myös sukupuolinäkökulma

Vihreät Naiset vaativat, että jokaisessa Suomen kunnassa tulee ottaa käyttöön sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus. Sillä tarkoitetaan kaikkien päätösten arviointia molempien sukupuolien näkökulmasta. Vihreät Naiset järjestivät “Puhdasta naisenergiaa!” -kunnallisvaalikiertueen tapahtuman Tampereella 26.4. Joukkoliikenne on hyvä esimerkki päätösten erilaisista vaikutuksista naisille ja miehille. Naiset käyttävät joukkoliikennettä kaikissa ikäryhmissä miehiä enemmän. Kaikki päätökset, joilla vähennetään joukkoliikenteen käyttöä, heikentävät erityisesti naisten mahdollisuutta liikkua. Vihreät Naiset vaativat,että sekä kunnat että valtio huomioivat talousarvioita laatiessaan sukupuolinäkökulman

Aiheet
Uusimmat artikkelit