Valtioneuvosto: Ilmastonmuutoksen pahimpien riskien minimoiminen on vielä mahdollista

Valtioneuvoston viestintäyksikkö Tiedote 229/2008 Kolme selvitystä ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon taustaksi Valtioneuvoston kanslia julkisti maanantaina 25. elokuuta kolme selvitystä ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon taustaksi. Helsingissä pidetyssä seminaarissa julkistetut selvitykset käsittelevät ilmastonmuutoksen äärimmäisiä riskejä, lämpenemisen rajoittamista enintään kahteen asteeseen ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikan laatimista skenaarioiden avulla. Epälineaariset ja äärimmäiset ilmastonmuutokset Ilmastonmuutoksen vaikutuksia koskevissa tutkimuksissa on tähän asti tarkasteltu pääsääntöisesti lämpenemistä, jonka oletetaan etenevän vähitellen ja yllätyksittä. Ilmatieteen laitoksen, Merentutkimuslaitoksen

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit