Valtioneuvosto: Ilmastonmuutoksen pahimpien riskien minimoiminen on vielä mahdollista

Valtioneuvoston viestintäyksikkö Tiedote 229/2008 Kolme selvitystä ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon taustaksi Valtioneuvoston kanslia julkisti maanantaina 25. elokuuta kolme selvitystä ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon taustaksi. Helsingissä pidetyssä seminaarissa julkistetut selvitykset käsittelevät ilmastonmuutoksen äärimmäisiä riskejä, lämpenemisen rajoittamista enintään kahteen asteeseen ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikan laatimista skenaarioiden avulla. Epälineaariset ja äärimmäiset ilmastonmuutokset Ilmastonmuutoksen vaikutuksia koskevissa tutkimuksissa on tähän asti tarkasteltu pääsääntöisesti lämpenemistä, jonka oletetaan etenevän vähitellen ja yllätyksittä. Ilmatieteen laitoksen, Merentutkimuslaitoksen

Aiheet
Uusimmat artikkelit